Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

GA4 is de afkorting voor Google Analytics 4, het betreft een update van de voorgaande Universal Analytics (UA) standaard die in het vierde kwartaal van 2020 werd geïntroduceerd. Een beta-versie was al een jaar eerder vrijgegeven om te testen. In deze update wordt er met een event-driven model gewerkt wat meer overeenkomt met de wijze waarop moderne websites worden ingericht. Wat is GA4 en welke impact heeft dit op website analyse?

Wat is GA4?

De (gratis) analyse tools van Google zijn van groot belang bij zoekmachine optimalisatie omdat ze inzicht geven in het gedrag van bezoekers. Door gebruik te maken van cookies is het mogelijk om te zien hoeveel pagina’s er bezocht worden tijdens een sessie, wat de bounce rate is en andere meetpunten. Hoewel deze informatie waardevol kan zijn op een website met een standaard homepage en subpagina structuur zijn niet alle meetpunten relevant voor alle soorten websites. Zo zijn er steeds meer 1-pagina websites zonder subnavigatie. Dan zal de bounce rate een vertekend beeld geven. Met Google Analytics 4 worden ‘events’ geregistreerd in plaats van paginabezoeken. Het is nodig om een nieuwe property te installeren om gebruik te maken van GA4.

Welke informatie is meetbaar?

Wanneer een website uit één pagina bestaat, dan is het aantal kliks niet van belang. Retentie tijdens een sessie kan in dit geval worden gemeten door te registreren hoe ver de pagina gescrold wordt. Wanneer de bezoeker ‘Above the Fold’ blijft steken en slechts enkele procenten van de pagina bekijkt alvorens weg te navigeren is dat een signaal om te onderzoeken. Ook de tijd die wordt doorgebracht op de pagina is van belang, of subnavigatie binnen één pagina en het activeren van events zoals het starten van videoclips of het beluisteren van inline audio. Met UA werden de interactieve eigenschappen van een individuele pagina minder zwaar gewogen, met GA4 zijn er meer meetpunten met specifieke terugkoppeling aanwezig.

Google Analytics 4 slaat geen persoonlijke informatie op van de gebruiker om te conformeren aan de privacy wetgeving.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z