Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

De prognose betekenis is dat er een uitspraak wordt gemaakt over het mogelijke verloop van een gebeurtenis. De term wordt vaak gebruikt in verband met het verloop van een ziekte, buiten medische terminologie wordt dit begrip eveneens gebruikt voor andere zaken waarbij reeds voldoende toetsbare data beschikbaar is uit voorgaande resultaten. Wat is de prognose betekenis en hoe kan analyse van bestaande data helpen bij het maken van een accurate voorspelling?

Wat is prognose betekenis?

Met letterlijk tientallen definities is de prognose betekenis niet eenduidig te beantwoorden, wat eigenlijk heel passend is voor het begrip op zich. De toekomst voorspellen lijkt onmogelijk, toch is dit niet altijd het geval. Als je een ei van een meter hoogte op een harde vloer laat vallen dan kun je vooraf voorspellen dat het ei zal breken. Dit is mogelijk omdat er voldoende bewijs is geleverd dat een ei breekt als deze op een harde ondergrond valt. Toch weet je het pas zeker als het ei daadwerkelijk is gevallen en gebroken op de vloer ligt. Bij de prognose betekenis zoals deze doorgaans gehanteerd wordt zal een specialist een voorspelling maken, niet alleen over het resultaat maar ook het verloop tot dit resultaat.

Prognose betekenis in medische context

Als je voor een aandoening naar het ziekenhuis gaat kan een arts soms met grote zekerheid het einde van het traject bepalen. Denk aan een degeneratieve ziekte zoals Multiple Sclerose. Er is geen behandeling die deze aandoening kan wegnemen, op basis van kennis uit het verleden kan het verloop van de ziekte wel voor een deel bepaald worden. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen Relapsing Remitting MS in de eerste fase en Secundair Progressieve MS in de tweede fase. Het is ook bekend dat 1 op 3 personen niet in de tweede fase terechtkomt. Hoewel genezing nog niet mogelijk is kan middels prognoses wel de kwaliteit van leven wordt verbeterd, door het verloop te bepalen en de prognose bij te stellen wanneer er zich nieuwe feiten voordoen.

Betekenis prognose in marketing

Bij MS betreft het een persoonlijke en ingrijpende situatie, in marketing gaat het voornamelijk om financiële belangen. Dit kan ook veel impact hebben, denk aan een startup die miljoenen euro’s investeert. Als dit geld verloren gaat kunnen betrokkenen in ernstige financiële problemen komen. Marketing is een methode om producten en diensten onder de aandacht te brengen. Door prognoses te stellen kan het verloop naar het beoogde resultaat worden voorspeld, ook hierbij zullen er tussentijds evaluaties plaatsvinden om indien van toepassing de prognose bij te stellen.

Verkoop trechter als voorspellend model

In marketing en sales spelen conversies een belangrijke rol. Dankzij uitgebreide analytische tools is het mogelijk om online conversies nauwkeurig in beeld te brengen waar dit voorheen niet mogelijk was. Denk aan een commercial op de televisie. Het aantal kijkers van een uitzending wordt steekproefsgewijs bepaald, dit zijn geen absolute cijfers. Vervolgens kan een deel van deze groep tijdens een reclameblok de kamer even verlaten, daar is geen controle op. Als er de volgende dag meer producten worden verkocht kan dit het gevolg zijn van de commercial maar zeker is dit niet. Met unieke promocodes en dergelijke middelen kan hier beter zicht op worden verkregen maar volledige betrouwbaar zijn de cijfers nooit.

Online consumentengedrag voorspellen

Internetgebruikers kunnen van A tot Z worden gevolgd, zonder dat ze zich hier bewust van zijn. Daarnaast zijn er al enorm veel resultaten van andere gebruikers waarmee het uitbrengen van een prognose heel betrouwbaar kan zijn. Door het conversiepad te monitoren kan bij ieder meetpunt bepaald worden of de prognose juist is en welke stappen er genomen moeten worden om tot de gewenste conclusie te geraken. Zo is het weergeven van een banner op een website bijvoorbeeld de eerste stap, een percentage klikt op deze banner. Daarvan klikt een percentage bezoekers op de link naar een informatiepagina. Daarvan besluit een percentage leads een offerte aan te vragen. En daarvan zal weer een percentage ingaan op het aanbod. Dit zijn allemaal conversie momenten.

Als er afwijkingen blijken te zijn in de gestelde prognose dan kan er een alternatief traject in gang worden gezet. Denk aan een e-mail met een herinnering als iemand producten aan een winkelmandje heeft toegevoegd maar de bestelling niet heeft afgerond.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z