Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Een succesfactor is een variabele die van groot belang is om de strategie van een organisatie te behalen. Kritieke succesfactoren worden ook wel KPI’s genoemd. Op basis van deze variabele is het mogelijk om de koers van een organisatie te bepalen en de prestaties te beoordelen. Wat is succesfactor en hoe kunnen deze factoren worden geanalyseerd?

Definitie succesfactor

Een succesfactor is niets anders dan een variabele die gemeten kan worden. Het duidt niet per definitie op een kenmerk dat succesvol is. Het kan namelijk ook betekenen dat een succesfactor juist niet goed presteert. Er zijn meerdere termen binnen een zakelijke omgeving die gerelateerd zijn aan succesfactoren:

KPI

Key Performance Indicator (KPI) wordt in het Nederlands kritieke of kritische succesfactor genoemd. Deze term werd voor het eerst gebruikt in 1961 en wordt sindsdien in veel sectoren toegepast. Het betreft kritische factoren omdat deze prestaties doorslaggevend zijn voor het succes van een organisatie.

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT) is een model waarbij sterke en zwakke punten binnen een organisatie in kaart worden gebracht. Daarbij zullen succesfactoren een rol spelen. Een uitbreiding van dit model is SWOTI waarbij Issues ofwel kwesties eveneens aan bod komen.

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) is een model dat gebruikt kan worden om te bepalen of het een succesfactor betreft. Niet alle factoren voldoen aan de criteria in SMART. Door te werken vanuit succesfactoren die wel voldoen aan deze criteria kunnen duidelijke conclusies worden getrokken.

Succesfactor in SEO

Zoekmachine optimalisatie is een manier om websites en de algemene zichtbaarheid van merken in zoekmachines te verbeteren. Er zijn verschillende succesfactoren mogelijk. Zo is er de ranking op specifieke zoektermen. Ook de positie van een bedrijf op de zoekresultaten pagina’s in vergelijking met directe concurrenten is een kenmerk om rekening mee te houden. De kosten die gepaard gaan met het bereiken van een positie kan worden vergeleken met de opbrengsten. Daarbij moet per succesfactor worden beoordeeld of de doelstelling behaald is. Zo kan als doel worden gesteld het genereren van kliks, meer leads of een hogere omzet. Door duidelijk te bepalen welke resultaten gewenst zijn is het mogelijk de uitkomst van een succesfactor te berekenen.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z