Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

GRP staat voor Gross Rating Point, een methode om de impact van een marketing campagne te meten. Het aantal impressies wordt gemeten, de omvang van de doelgroep wordt bepaald om vervolgens een uitkomst te genereren hoe groot het daadwerkelijke bereik is. Deze uitkomst kan hoger zijn dan 100. Wat is GRP en hoe kan dit percentage hoger uitkomen dan 100?

Wat is GRP?

Bij het ontwikkelen van een marketing campagne wordt een doelgroep bepaald. Naast een selectie uit bijvoorbeeld geslacht of leeftijdscategorie zal het potentiële bereik ook berekend worden. Zo kan er een inschatting gemaakt worden dat er 100.000 impressies uit een campagne voortvloeien. Als blijkt dat er 150.000 impressies zijn, dan is de GRP niet 100 maar 150 procent. Het bereik is dus groter dan de beoogde doelgroep. Deze berekening gaat als volgt:

  • GRP percentage = 100 * impressies / bepaalde doelgroep
  • GRP percentage = 100 * bereik percentage x gemiddelde hoeveelheid

Deze berekening is niet beperkt tot online media maar kan ook toegepast worden op broadcast media.

Hoe kan een Gross Rating Point hoger zijn dan 100?

In het voorbeeld van hierboven was er een resultaat van 150% omdat het aantal impressies hoger lag dan de doelgroep die werd aangesproken. Dit kan betekenen dat personen buiten de doelgroep ook de advertentie hebben gezien, of dat personen in de groep de advertentie meerdere malen hebben bekeken. De berekening vooraf staat voor 100%, het resultaat kan meer of minder zijn.

Adverteren in broadcast media

Op radio en televisie is het niet mogelijk om exact te bepalen hoeveel mensen een advertentie hebben gezien. In de eerste plaats omdat niet nauwkeurig te bepalen valt wat het totale aantal kijkers is. Er is een testgroep waar het kijkcijfer op wordt gebaseerd. Soms kijken mensen alleen, met gezinsleden of andere personen. Het kijkcijfer blijft daarmee altijd een schatting. Daarom wordt in broadcast vaak herhaling gebruikt, dezelfde advertentie wordt meerdere malen vertoond over een bepaalde periode. Bij het berekenen van de GRP worden deze impressies bij elkaar opgeteld. Een voorbeeld:

Er wordt een programma uitgezonden op de televisie. 10% van de doelgroep kijkt dit programma. Een advertentie wordt drie maal tijdens de uitzending vertoond. In dat geval zal het Gross Rating Point uitkomen op 10 x 3 = 30 GRP. Er zijn in dit geval niet meer mensen die de advertentie te zien krijgen, iedere impressie of weergave wordt meegeteld om het eindcijfer te berekenen. Daarmee is GRP anders dan unieke views, waarin meerdere impressies voor dezelfde persoon slechts eenmaal worden geteld.

De kracht van herhaling

Een adverteerder die meer wil verkopen zal een zo groot mogelijke doelgroep willen bereiken. Dan ligt het voor de hand om meer unieke views te vergaren, iedere potentiële klant hoeft slechts eenmaal de boodschap te zien. In praktijk werkt het anders, door dezelfde boodschap meerdere malen te herhalen is de kans groter dat de interesse bij de consument wordt opgewekt. Daarom keert een advertentie bij ieder reclameblok tijdens een uitzending weer terug. Het aantal kijkers wordt per aflevering geteld, als je ervan uitgaat dat iemand de volledige uitzending bekijkt en dezelfde advertentie drie maal voorbij komt heb je dezelfde persoon dus drie keer benaderd met dezelfde boodschap. De eerste keer wordt de impressie direct weer vergeten, de tweede keer gaat er een belletje rinkelen en de derde keer vindt er een bevestiging plaats.

Door dezelfde boodschap steeds weer te herhalen is het niet meer van belang wie de boodschap overdraagt maar de frequentie waarop dit gebeurt. Als de adverteerder de kwaliteit van een product aanprijst dan gaat de ontvanger hier in mee en zal overtuigd raken. Het maakt hierbij niet uit dat de herkomst altijd hetzelfde is, de herhaling van impressies zullen de consument overtuigen.

Persuasion Rating Point

Omdat de versnippering van het medialandschap door het grote aantal televisiezenders en internet kanalen enorm is toegenomen werd PRP ofwel Persuasion Rating Point geïntroduceerd. Hierbij wordt meer rekening gehouden met de overtuigingskracht van de boodschap en wordt er niet alleen de objectieve cijfers gekeken.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z