Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

ROI staat voor Return On Investment, dit is een manier om de effectiviteit van een investering te bepalen. De inkomsten van de investering worden afgetrokken van de uitgaven en gedeeld op de investering, de uitkomst is een ratio of percentage. Wat is ROI en welke informatie geeft dit bij het bepalen van een online strategie?

Definitie ROI

Wanneer een bedrijf 10.000 euro investeert in een product met een opbrengst van 12.000 euro is er een winst van 2000 euro. Dit wordt gedeeld op de investering van 10.000 euro met als resultaat 20%.

De formule van de Return On Investment is:

Opbrengst van de investering – de kosten voor de investering / door de kosten van de investering.

De opbrengst van de investering staat voor de inkomsten die voortkomen uit de verkoop van de investering. ROI wordt uitgedrukt in een percentage, daarmee kan het eenvoudig worden vergeleken met inkomsten van andere investeringen. Zo kunnen de resultaten van verschillende investeringen worden vergeleken. De ROI wordt ook vaak gebruikt om de effectiviteit van zoekmachine adverteren bij te houden.

ROI en ROR

ROR staat voor Rate Of Return, ofwel de tijd die het kost om de inkomsten te genereren. Wanneer het één jaar duurt om 2000 euro winst te maken op de investering, is dit resultaat beter dan 2000 euro winst in vier jaar tijd. Bij ROR wordt er gekeken naar de tijd die het kost om de inkomsten te realiseren.

Social Return On Investment

SROI is een nieuwe methode die aan het begin van de 21e eeuw werd ontwikkeld waarbij er meer criteria zijn dan financieel gewin. Denk aan een milieuvriendelijke productie wat in eerste instantie geld kost, maar wel bijdraagt aan het milieu en een gezonde leefomgeving. Daarnaast is er ook nog de ROI die van toepassing is op social media campagnes. Denk aan het aantal clicks of likes die nodig zijn om een eenheid van inspanning te bereiken. Ook de hoeveelheid informatie die wordt overgedragen kan in de vorm van een Return On Investment worden berekend.

ROI is een methode om de opbrengst van een investering te berekenen, daarbij zijn er meer resultaten mogelijk dan alleen opbrengst in geld.

Steeds vaker worden sociale ROI’s als prioriteit gesteld. Dit kan uit ideële overwegingen zijn of als marketing methode. Denk aan verpakkingen van gerecycled plastic. Dit is goed voor het milieu, er komt minder afval in het ecosysteem. Het is goed voor de kosten want hergebruikte materialen kunnen goedkoper uitvallen. Daarnaast is het een kleine moeite om “gemaakt uit 100% recycled plastic” op de verpakking te zetten waarmee het een waardevolle marketing investering is geworden.

ROI voorspellen

Een Return On Investment is pas achteraf duidelijk, het is wel van belang om de ROI te voorspellen. Als een bedrijf 1 miljoen kan investeren dan hebben ze liever een opbrengst van 2 miljoen dan een verlies van 500.000 euro. Slim investeren betekent voorspellingen maken over de toekomst. Als een vastgoedbelegger in de vorige huizencrisis panden had gekocht dan konden ze in een tijd van woningnood incasseren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld daytraders op de markt moet er bij ROI op de langere termijn gepland worden.

Invloed op Return On Investment

De opbrengst op een investering is niet alleen afhankelijk van externe factoren, de ROI kan ook gestimuleerd worden vanuit de investeerder of eigenaar. Martin Shkreli zou als CEO van een groot farmaceutisch bedrijf de prijs van een medicijn enorm verhogen. Dit leverde het bedrijf een enorme ROI op. De productiekosten bleven gelijk, de vraag bleef ook hetzelfde omdat patiënten geen keuze hadden om te stoppen met dit medicijn. Uiteindelijk zou hij aan het kortste eind trekken en veroordeeld worden voor fraude. Een manier om dit soort praktijken tegen te gaan is het voorkomen van een monopolie positie in de markt.

Investering of kosten?

Bij ROI gaat het om investeringen die geld opleveren. Dit is niet hetzelfde als kosten die afgeschreven worden. Het kan lastig zijn om te bepalen of het een investering of een kostenpost betreft. Bij een investering kan er doorgaans direct een inkomstenbron aan gekoppeld worden. Er is vaak ook sprake van een zekere duurzaamheid. Een machine die producten maakt is een investering. De producten leveren een zekere ROI op. Daarnaast kan de machine voor een langere periode gebruikt worden. Het verpakkingsmateriaal wordt gezien als kosten. Ze voegen niet direct iets toe aan de waarde van het product en dit materiaal verdwijnt uit de voorraad zodra het product uitgeleverd wordt.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z