Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Wat is geanonimiseerd?

Geanonimiseerd betekent dat gegevens van een persoon niet langer herleidbaar zijn tot het individu. Deze praktijk wordt ook wel pseudonimisering genoemd in context van de wet AVG, al hebben deze begrippen niet dezelfde betekenis. Wat betekent geanonimiseerd en wat is het nut hiervan?

Definitie geanonimiseerd

Informatie die permanent versleuteld wordt zodat deze niet meer te koppelen is aan de persoon waar deze informatie toe behoort is geanonimiseerd. De informatie bestaat nog en kan verder verwerkt worden maar het is niet meer mogelijk om de herkomst te bepalen. Het betreft hierbij natuurlijke personen, zowel levende als overleden personen.

Wat is gepseudonomiseerd?

Als informatie gepseudonimiseerd wordt zal er een sleutel gegenereerd worden waarmee de informatie wel degelijk weer gekoppeld kan worden aan de persoon, de koppeling is daarmee niet geheel verwijderd maar is alleen inzichtelijk te maken door middel van identificeerbare data.

Verschil tussen anoniem en pseudoniem voor AVG

In de wet AVG worden persoonsgegevens beschermd, wanneer data volledig geanonimiseerd is kan er geen sprake meer zijn van bescherming omdat er in principe geen persoon meer aan de informatie gekoppeld is. De wet AVG reikt dus niet tot deze gegevens. Als er sprake is van een sleutel en daarmee een koppeling tussen gegevens en persoon bestaat dan valt deze informatie wél onder de AVG wetgeving.

Hoe kan data geanonimiseerd worden?

Anonimiseren wordt ook wel data masking genoemd, de persoonlijke gegevens worden bewerkt op een wijze waarmee ze niet niet langer gebruikt kunnen worden om een individueel persoon te identificeren. Als dit proces voltooid is kan dit niet ongedaan worden gemaakt. Er zijn verschillende methoden mogelijk om gegevens te anonimiseren zoals:

  • Bestaande gegevens kunnen op een andere wijze worden ingedeeld zonder verwijzing naar de oorspronkelijke indeling.
  • Een deel van de informatie kan worden gewist zoals een aantal cijfers van een telefoon- of bankrekeningnummer.
  • Data en tijden kunnen vervangen worden door een andere datum / tijdstip of een fictief getal.
  • Data kan vervangen worden door standaard informatie.

Waarom data anonimiseren?

Als er in een ziekenhuis onderzoek wordt verricht naar een specifieke aandoening kan data van patiënten worden gebruikt om bijvoorbeeld statistische data te genereren. Het gaat in dit geval om de aandoening, niet de individuele personen die deze aandoening hebben. Door namen te verwijderen en informatie anders in te delen kan er onderzoek worden verricht op basis van data uit de praktijk die niet te herleiden valt naar een specifieke persoon.

Het is van belang dat informatie volgens juiste protocollen geanonimiseerd wordt, anders zal het nog steeds onder de AVG vallen en daarmee beschermde data zijn. Naast persoonsgegevens dienen ook gegevens van samenwerkingsverbanden geanonimiseerd te worden. Dit geldt niet voor rechtspersonen of bestuursorganen hoewel hier per rechtsgebied afwijkende regels bestaan. Door informatie die vervangen is te markeren is het mogelijk de gewijzigde informatie te onderscheiden van de oorspronkelijke informatie.

Handmatig of geautomatiseerde anonimisering

Het is mogelijk om handmatig een bestand te anonimiseren, bijvoorbeeld door namen uit een Excel bestand te verwijderen. Bij handmatige verwerking zijn er wel een aantal handelingen die mogelijk verkeerd uitgevoerd worden. Denk aan een bestand waarin wijzigingen opgeslagen worden met een historie / oudere versie in het bestand. Of data waarbij de velden op een wijze worden aangepast waarbij er sprake is van een systeem in plaats van willekeurig. Met geanonimiseerde data door een algoritme is het mogelijk om data anoniem te maken met behoud van de gewenste informatie die gebruikt kan worden voor andere toepassingen.

Recht op vergetelheid

Naast anonimisering bestaat er ook het recht op vergetelheid. In dit geval verzoek je een organisatie om ‘vergeten’ te worden. Dan worden alle persoonlijke gegevens definitief gewist en mag deze informatie niet langer gebruikt worden. Bijvoorbeeld omdat de informatie niet langer nodig is, de toestemming wordt ingetrokken, als de informatie onrechtmatig verwerkt is of als de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen. Ook gegevens die verstrekt zijn aangaande jongeren onder de 16 jaar kunnen op aanvraag verwijderd worden, ook als de persoon in kwestie ondertussen ouder is dan 16 jaar.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z