Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Propositie is letterlijk een bewering die zowel waar als onwaar kan kan. Een zakelijke propositie is een uitspraak die klanten moet overtuigen te kiezen voor een merk, product of onderneming. Of de zakelijke variant dus waar of onwaar is kan betwist worden. De term wordt regelmatig verward met een slogan of een positionering, termen die wel overeenkomsten kennen met proposities maar niet hetzelfde zijn. Wat is de betekenis van propositie en hoe verhoudt zich dit tot een positionering of een slogan?

Wat is propositie?

De propositie betekenis kan verschillen naargelang de context waarin de term gebruikt wordt. In de logica staat het voor een bewering waarbij de inhoud niet altijd waar hoeft te zijn. Wanneer het een zakelijke propositie betreft mag je ervan uitgaan dat de inhoud in grote lijnen juist is, wellicht wat positiever voorgesteld door de onderneming die de bewering naar buiten brengt.

Een merk, product of onderneming uitleggen aan klanten of mogelijke partners is niet altijd even eenvoudig. Sommige zaken zijn in enkele woorden duidelijk te beschrijven, in een propositie moet naast een feitelijke beschrijving ook een onderscheidend en wervende element aanwezig zijn. Er zijn uiteraard ook onderwerpen die niet in enkele woorden samen te vatten zijn, dan wordt het nog uitdagender om een goede propositie te bepalen.

Propositie of positionering?

Bij een positionering worden alle kenmerken, eigenschappen en associaties die aan een merk verbonden zijn opgesomd met als doel zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie. In basis is er sprake van juiste gegevens, zij het gefilterd om het merk er op een positieve wijze uit te laten komen. Feiten waar het merk beter op scoort dan de concurrentie wordt uitgelicht, feiten waarin het merk mogelijk tekortschiet worden niet benoemd.

Positionering is niet alleen nuttig om mogelijke klanten en partners te overtuigen van de kwaliteit die een merk te bieden heeft, het wordt ook gebruikt om betrokkenen binnen de organisatie aan te geven wat het profiel is van de onderneming en waar ze naar streven. Het biedt een kader waarin activiteiten ondernomen worden met mogelijkheden om verder te bouwen op de positieve eigenschappen.

De positionering kan als basis dienen om een propositie te formuleren. De kern van de kwaliteiten wordt gedistilleerd tot een korte maar krachtige boodschap. In deze fase is het de bedoeling klanten of partners aan te zetten tot een actie, om ze te converteren. Dat is met een positionering niet direct het doel.

Propositie of slogan?

Een slogan is een (korte) zin die onlosmakelijk verbonden is met een merk. Zo hoort “Just do it” bij Nike en “Think Different” bij Apple. De missie van het bedrijf kan in de slogan verwerkt zijn maar dit hoeft niet. Een slogan moet vooral herkenbaar en enthousiasmerend zijn. WAT je moet doen en HOE je moet denken wordt nergens uitgelegd.

Bij een waarde propositie ligt dit anders, deze korte boodschap is functioneel. Zo wil Nike “inspiratie en innovatie naar iedere atleet ter wereld brengen” en Apple wil “innoveren, aanzetten tot actie en ervaringen mogelijk maken”. Hoewel deze proposities nog steeds niet in detail treden komt het veel dichter bij een ‘mission statement’.

Een mission statement is voornamelijk bedoeld om de cohesie binnen de organisatie te versterken. Hoewel deze missie vaak in combinatie met een visie en strategie publiekelijk gedeeld kan worden, biedt het voornamelijk handvatten voor direct betrokkenen.

Propositie of elevator pitch?

Dan is er nog de ‘elevator pitch’, een presentatie die enkele seconden tot enkele minuten kan duren waarin het concept van een merk, product of dienst wordt uitgelegd. Hier komen positionering en propositie min of meer samen, met vaak als afsluiter de slogan. In een korte tijd worden de sterke punten uitgelegd, de praktische mogelijkheden en voordelen worden benadrukt met een wervende conclusie om de toehoorder te overtuigen. Een propositie maakt dus deel uit van de elevator pitch.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z