Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Kickoff is een term die uit de sportwereld komt, maar ook elders gebruikt wordt. Zo staat het in het bedrijfsleven voor een bijeenkomst waarin het uitvoerende team en de klant samenkomen om een planning te maken voor de komende activiteiten. Wat is een Kickoff, en wat komt hierbij aan bod?

Wat is Kickoff?

Deze term wordt als werkwoord met twee losse woorden geschreven; Kick Off wijst in dit geval op de aftrap tijdens een sportwedstrijd. In het zakelijke leven is de term overgenomen, en wordt het aan elkaar geschreven gebruikt als zelfstandig naamwoord. Het staat voor een eerste bijeenkomst tijdens een project, waarbij naast de klant ook alle teamleden die het project ten uitvoer zullen brengen aanwezig zijn. Hoewel er later andere betrokken partijen bij kunnen komen, wordt tijdens deze sessie de basis voor het projectverloop gelegd. Dit biedt houvast voor zowel de opdrachtgever als voor het uitvoerende team.

Wat doe je bij een Kickoff?

Naast praktische invulling wordt bij een Kickoff ook enthousiasme opgewekt bij zowel de klant als bij de individuele teamleden. Het is daarmee bedoeld als een inspirerende sessie waarbij er nog veel mogelijkheden open liggen, en de deelnemers openstaan voor nieuwe ideeën. Het is wel de bedoeling dat er resultaten uit deze eerste bijeenkomst voortkomen, daarmee heeft het wel degelijk ook een praktische functie. De grenzen van het project worden gesteld, en er kan een roadmap worden bepaald met bijvoorbeeld tussenliggende mijlpalen. Dit biedt houvast voor het team, en wekt vertrouwen op bij de klant.

Niet alleen voor de projectleiding

Bij conventionele trajecten wordt vaak van hogerhand een strategie bepaald, die niet altijd afgestemd is op de mogelijkheden binnen de organisatie. Door tijdens de Kickoff zoveel mogelijk partijen te betrekken kan direct worden bepaald wat daadwerkelijk haalbaar is. Denk aan de ontwikkeling van een website waarbij de designer, ontwikkelaar en marketing professionals aanschuiven. Wanneer een plan of idee niet haalbaar is kan dit in een vroeg stadium worden onderkend en opgelost.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z