Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Kickoff is een term die uit de sportwereld komt, maar ook elders gebruikt wordt. Zo staat het in het bedrijfsleven voor een bijeenkomst waarin het uitvoerende team en de klant samenkomen om een planning te maken voor de komende activiteiten. Wat is een Kickoff, en wat komt hierbij aan bod?

Wat is Kickoff?

Deze term wordt als werkwoord met twee losse woorden geschreven; Kick Off wijst in dit geval op de aftrap tijdens een sportwedstrijd. In het zakelijke leven is de term overgenomen, en wordt het aan elkaar geschreven gebruikt als zelfstandig naamwoord. Het staat voor een eerste bijeenkomst tijdens een project, waarbij naast de klant ook alle teamleden die het project ten uitvoer zullen brengen aanwezig zijn. Hoewel er later andere betrokken partijen bij kunnen komen, wordt tijdens deze sessie de basis voor het projectverloop gelegd. Dit biedt houvast voor zowel de opdrachtgever als voor het uitvoerende team.

Wat doe je bij een Kickoff?

Naast praktische invulling wordt bij een Kickoff ook enthousiasme opgewekt bij zowel de klant als bij de individuele teamleden. Het is daarmee bedoeld als een inspirerende sessie waarbij er nog veel mogelijkheden open liggen, en de deelnemers openstaan voor nieuwe ideeën. Het is wel de bedoeling dat er resultaten uit deze eerste bijeenkomst voortkomen, daarmee heeft het wel degelijk ook een praktische functie. De grenzen van het project worden gesteld, en er kan een roadmap worden bepaald met bijvoorbeeld tussenliggende mijlpalen. Dit biedt houvast voor het team, en wekt vertrouwen op bij de klant.

Niet alleen voor de projectleiding

Bij conventionele trajecten wordt vaak van hogerhand een strategie bepaald, die niet altijd afgestemd is op de mogelijkheden binnen de organisatie. Door tijdens de Kickoff zoveel mogelijk partijen te betrekken kan direct worden bepaald wat daadwerkelijk haalbaar is. Denk aan de ontwikkeling van een website waarbij de designer, ontwikkelaar en marketing professionals aanschuiven. Wanneer een plan of idee niet haalbaar is kan dit in een vroeg stadium worden onderkend en opgelost.

Inhoud van een kick off

De wijze waarop een kick off wordt samengesteld zal sterk verschillen per organisatie, doelgroep of doelstelling. Hier zijn enkele onderdelen die vaak terugkeren bij de organisatie en uitvoer van een kick off:

1. Duidelijk onderwerp en omschrijving

Net zoals de initiator heeft bepaald wat de doelstelling is van de kick off moeten participanten ook weten waar ze aan toe zijn. Uiteraard zullen er zaken langskomen die verrassend of nieuw zijn maar een participant moet wel een idee hebben van de inhoud. Anders lopen de deelnemers altijd een stap achter op de informatie.

2. Laat klanten aan het woord

Als het gaat om een wervende kick off met nieuwe kandidaten is het goed om klanten uit voorgaande trajecten aan het woord te laten. Zij onderstrepen het belang van het traject en kunnen ervaringen delen waarbij de organisatie vanuit het oogpunt van de deelnemers wordt belicht. Het wekt vertrouwen op en kan klanten inspireren.

3. Zet werknemers voor het voetlicht

Een team kan samen meer bereiken dan de individuele teamleden afzonderlijk, toch tellen de individuen zeker mee in het grote geheel. Door tijdens een kick off persoonlijke prestaties uit te lichten voelen participanten zich meer gewaardeerd. Dit kunnen prestaties zijn uit een afgelopen team project, als het een nieuwe samenwerking betreft kunnen prestaties uit het verleden gebruikt worden.

4. Iedereen is waardevol

Niet alle teamleden zullen evenveel opvallen. Vanwege hun karakter of de werkzaamheden die ze uitvoeren. De kick off is de ideale gelegenheid om juist deze individuen onder de aandacht te brengen. Zo zien de teamleden dat ieder stukje van de puzzel essentieel is om de puzzel volledig te maken.

Kies een thema voor een kick off

Om de onderdelen van een geslaagde kick off in context te brengen is het goed om hiervoor een thema te kiezen. Dit kan gekoppeld zijn aan het bedrijf als geheel of een onderdeel zoals de verkoop prestaties van het voorgaande boekjaar. Naast de inhoud kan er ook een thema worden gekozen voor de stijl, presentatie of visuele kenmerken. Dit helpt om onderdelen van de kick off die minder cohesie vertonen toch met elkaar in relatie te brengen. Dit kan in samenwerking met een vormgever of schrijver plaatsvinden. Zeker met meerdere sprekers biedt het voordeel als er een samenhangend thema gekozen wordt.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z