Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Het ESH model is gebaseerd op het 7S model van McKinsey. De afkorting staat voor Evenwicht, Samenhang en Heterogeniteit. Dit model werd ontwikkeld Matthieu Weggeman, Gert Wijnen en Rudy Kor. Er zijn zes elementen die met elkaar in verbinding staan. Wat is ESH model en op welke wijze kan dit helpen binnen een zakelijke omgeving?

Definitie ESH model

Er zijn diverse organisatie modellen. Het 7S model is een bekend systeem dat door voormalige medewerkers van het McKinsey instituut werd ontwikkeld. Daarbij zijn er drie ‘harde’ waarden en vier ‘zachte’ waarden die met elkaar in verbinding staan. De definitie van het ESH model is Evenwicht, Samenhang en Heterogeniteit. Deze begrippen geven duidelijk aan dat het model gericht is op het bereiken van een balans, zowel binnen de organisatie als bij het nemen van beslissingen. Er zijn zes factoren die met het ESH model geanalyseerd worden:

Strategie: De wijze waarop doelen die vooraf gesteld zijn bereikt kunnen worden. Dit is het actieplan.
Managementstijl: Hierbij wordt gekeken naar de gedragspatronen die het management kenmerkt binnen de organisatie.
Systemen: Dit zijn de procedures en regels op basis waarvan de organisatie is ingericht en bestuurd wordt.
Personeel: Hier wordt gekeken naar de sterke en zwakke kenmerken van medewerkers evenals de vaardigheden.
Cultuur: Hier worden de gedeelde normen en waarden van de groep onder de loep genomen, ook wordt er gekeken naar het gedrag dat hieruit voortvloeit.
Structuur: Dit staat voor de verdeling tussen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Het 7S raamwerk werd geïntroduceerd in 1982, het ESH model zou verschijnen in 1992 met aanpassingen in 2000.

Alles hangt samen in het ESH model

De beschrijvingen die in het analyse-deel plaatsvinden worden in het ontwerp-deel gebruikt binnen het ESH model. Daarbij wordt uitgegaan van de organisatorische doelen en het mission statement. Er wordt bekeken welke veranderingen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Als er iets veranderd in één van de zes factoren dan heeft dit een impact op de andere vijf factoren. Er moet daarom rekening worden gehouden met het grote geheel. De Heterogeniteit staat voor de formele en informele aspecten waar het ESH model betrekking op heeft.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z