Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Pay-Off betekent een betaling voldoen aan een begunstigde. Het is een Engelse term die in diverse situaties wordt toegepast waaronder het uitbetalen van salarissen maar ook het aflossen van een lening zoals een hypotheek. Wat is Pay-Off en op welke wijze kan deze term gebruikt worden?

Wat is Pay-Off?

In letterlijke zin gaat het bij deze term om het voldoen van een betaling. Dit kan ook figuurlijk toegepast worden, in dat geval verwijst het naar de eindconclusie van een specifieke inspanning. Als voorbeeld: “The effort you have put in this project has really paid off”. Daarbij wordt de inzet als investering gezien, dat uiteindelijk resultaat oplevert. De term kan zowel met tussenstreepje als aan elkaar worden geschreven. In de administratie kan met de afkorting PO worden aangeduid dat een betaling volledig is voldaan (Paid Off).

Alternatieve gebruikstoepassingen

Deze Engelse term wordt in meerdere talen toegepast waaronder Payoff en Espanol, in Nederland wordt doorgaans ‘afbetaling’ of ‘aflossing’ gebruikt. Op social media wordt het ook wel in context gebruikt met SB, een afkorting die staat voor ‘Snap Back’. Dit is een term die gebruikt wordt op SnapChat om een respons op een bericht te beschrijven. Bij Pay SB Off wordt verwezen naar reacties die op dit social media platform worden geschreven. Bij personeel is het ook mogelijk om betaald verlof te nemen, in dat geval spreken we van Paid-Time-Off of PTO.

Ook voor gebruik in creatieve uitingen en marketing

In het Nederlands wordt eerder gesproken van “wat levert het op?” of “wat is het resultaat?”. In een boek of film kan de PayOff duiden op de conclusie van het verhaal. In marketing worden achteraf de kosten en baten bepaald van een campagne. Wanneer de inspanningen en uitgaven een netto positief resultaat hebben opgeleverd is er sprake van een positieve Pay-Off, dit resultaat kan ook negatief uitpakken.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z