Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Wat is accorderen?

Accorderen betekent goedkeuren, overeenstemmen of toestemming verlenen. Het is vaak van toepassing op een schriftelijk akkoord of een formele beslissing die door een (eind)verantwoordelijke wordt genomen. Er zijn meerdere facetten binnen de bedrijfsvoering waarin een akkoord kan worden gegeven, denk aan het in gang zetten van een project of het uitkeren van een betaling aan een externe partij. Wat is accorderen en waarom wordt het met niet zoals ‘akkoord’ met tweemaal ‘k’ geschreven?

Definitie accorderen

De betekenis van accorderen kan afwijken op basis van de context waar het woord in gebruikt wordt. In neutraal verband kan het staan voor overeenkomen terwijl het in een meer hiërarchisch verband een goedkeuring of vorm van autorisatie zal zijn. Het is een vrij formeel woord dat met name in het bedrijfsleven en binnen de administratieve sector gebruikt wordt. In de spreektaal wordt vaker gebruik gemaakt van het woord ‘akkoord’. Akkoord geven of akkoord verlenen betekent dus hetzelfde als accorderen.

Accorderen is een leenwoord uit de Franse taal en werd voor het eerst aangetroffen in het jaar 1281. Het originele werkwoord in het Frans is ‘accorder’ waar het standaard Nederlandse achtervoegsel voor werkwoorden -en aan is toegevoegd. Een hyponiem is veraccorderen wat in grote lijnen hetzelfde betekent.

Volgens onderzoek uit 2013 wordt het woord ‘accorderen’ herkent door 91% van Nederlanders en 90% van Vlamingen waarmee het een grote bekendheid geniet. Het woord is opgenomen in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Waarom is akkoord geven belangrijk?

Er zijn diverse redenen om iets te accorderen, hier zijn enkele voorbeelden:

  • Er is een factuur uitgeschreven voor een hoog bedrag. Onder normale omstandigheden kan de financiële afdeling van een organisatie de betaling verwerken, wanneer het bedrag boven een bepaalde grens uitkomt moet er eerst akkoord worden gegeven door het management.
  • Er wordt een projectvoorstel ingediend dat eerst een ‘go ahead’ moet krijgen alvorens het in gang kan worden gezet. Het project bevat een budgettering en allocatie van personeel, uren en materialen.
  • Een beroemd persoon maakt veelvuldig gebruik van social media. Deze celebrity wil graag wat foto’s publiceren van zijn werk op een filmset. De productiemaatschappij van deze film moet eerst aftekenen voor toestemming om deze foto’s te plaatsen. Hoewel de acteur eigenaar is van het beeldmateriaal wil de studio voorkomen dat er informatie uitlekt naar buiten.
  • Een politiek leider die aan het hoofd van een regering staat laat veel van het werk over aan assistenten en experts. Voordat een nieuwe wet daadwerkelijk wordt doorgevoerd zal de wetgeving eerst geaccordeerd moeten worden. Dit kan de minister-president zijn maar ook de koning als het een monarchie betreft.
  • Een klant vraagt een offerte aan, na ondertekening van de uitgebrachte offerte wordt het document een orderbevestiging. De klant gaat akkoord met de omschrijving van de werkzaamheden en de algemene voorwaarden.
  • Bij aankoop van een huis zal het koopcontract ondertekend worden door de koper en verkoper, de notaris moet deze documenten eerst accorderen alvorens de overdracht officieel bekrachtigd is.

Wanneer het een akkoord betreft voor een betaling worden ook de termen ordonnancering of betaalbaarstelling gebruikt.

Schrijfwijze van accorderen

In tegenstelling tot akkoord geven wordt accorderen geschreven met dubbel ‘c’ in plaats van dubbel ‘k’. In eerste instantie werden deze schrijfwijzen als voorkeurspelling opgenomen in het Groene Boekje. In nieuwe edities werden de alternatieve vormen ‘accoord’ en ‘akkorderen’ verwijderd waardoor er nu voor ieder woord slechts één juiste spellingsvorm bestaat. De tegenstrijdigheid van ‘k’ of ‘c’ gebruik, terwijl het dezelfde klank en oorsprong betreft, is gebleven. In de eerste editie van het Groene Boekje werd het woord ‘accorderen’ als een vreemd woord gezien terwijl ‘akkoord’ dit niet was. Er zijn meer woorden die hierdoor afwijkende spelling bezitten, denk aan de woorden ‘fabriek’, fabrikaat’ en ‘fabriceren’. In dit geval is de uitspraak wel anders.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z