Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Wat is initiële?

Initiële of initieel is een woord dat letterlijk ‘aanvankelijk’ of ‘eerst’ betekent. Dit begrip kan in meerdere situaties en context gebruikt worden zoals de aanvankelijke kosten, vraag of indruk. Het wijst altijd op het begin van een project, aankoop of relatie. Wat betekent initiële als term en hoe wordt dit begrip gebruikt in verschillende situaties?

Definitie initiële

De betekenis van initiële kan op verschillende manieren worden uitgelegd, het is daarom goed om het in context te plaatsen. Hier zijn drie voorbeelden waarin het begrip gebruikt kan worden:

1. Initiële kosten
Met initiële kosten worden de aanloopkosten bedoeld die gemaakt worden om een bedrijf of product in de markt te plaatsen. Een startup zal in de aanloopperiode kosten maken die niet direct wordt terugverdiend. Deze kosten kunnen betaald worden uit eigen kapitaal, een lening of bekostigd worden door externe investeerders. Hierdoor is het mogelijk dat een bedrijf dat hoge omzetten maakt toch geen winst weet te genereren omdat de opstartkosten in de eerste jaren verrekend worden in de boekhouding.

2. Initiële vraag
Als iemand op zoek is naar een product of dienst terwijl deze persoon geen overeenkomstig product of dienst bezit is er sprake van een initiële vraag. Denk aan iemand die pas een rijbewijs heeft gehaald en nu voor het eerst een auto gaat kopen. In online marketing wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen leads die nog niet eerder geconverteerd zijn en terugkerende klanten die al eerder een aankoop hebben voltooid. Het kost meer tijd en energie om een nieuwe klant te werven dan een bestaande klant opnieuw te converteren.

3. Initiële indruk
Een eerste mening kan voor een groot deel bepalen hoe de rest van de beeldvorming tot stand komt, daarom is de initiële indruk van groot belang voor het verloop van de (klant)relatie. Denk aan een bedrijfspand dat er verwaarloosd uitziet. Zelfs wanneer alle activiteiten binnen het pand perfect in orde zijn kost het extra moeite om de klant te overtuigen omdat de eerste indruk negatief is. Dit geldt ook zeker voor webshops die er niet professioneel uitzien. Bij online winkels is het niet direct duidelijk hoe groot of hoe professioneel de organisatie achter de webshop is. Zo kan een marktleider overkomen als een amateur terwijl een eenmanszaak zich kan profileren als een wereldbedrijf.

Deze voorbeelden wijzen erop dat de beginsituatie lang niet altijd een garantie biedt voor de uiteindelijke situatie, als er al sprake is van een eindpunt.

Initieel als begin maar waar is het einde?

Een sollicitant die in dienst treedt bij een bedrijf kan worden gemeld dat de werkzaamheden zich initieel beperken tot een specifieke taak. Denk aan het aannemen van telefoontjes in de front office van een receptie. Als de nieuwe werknemer wat meer ervaring heeft is het mogelijk dat het takenpakket wordt uitgebreid naar contact met klanten in de winkel of het uitvoeren van administratieve taken. De beginsituatie hoeft daarmee niet het eindpunt te betekenen.

Dit kan als positief worden ervaren voor een werknemer omdat er ruimte bestaat voor groei en ontwikkeling. Het kan ook juist negatief zijn voor iemand die bang is om voor allerlei zaken ingezet te worden die niets meer te maken hebben met de kerntaken. In een arbeidsovereenkomst zullen de grenzen van de werkzaamheden worden aangegeven, zowel de werknemer als de werkgever kunnen zich hierop beroepen als er een conflict ontstaat. Zo is het mogelijk dat een werknemer aangeeft dat een specifieke taak niet tot het takenpakket behoort, of een werkgever zal juist te kennen geven dat er een flexibiliteit wordt verlangd van de werknemer.

Een ‘runner’ is typisch een werkomschrijving die bewust vaag is gehouden. In de horeca is dit een persoon die aan de bar kan staan, drankjes kan uitserveren maar ook in de keuken het serviesgoed kan voorspoelen of de kassa kan bedienen. Met name werknemers die zich snel vervelen in een repetitieve baan kunnen zich aangetrokken voelen tot een dergelijke ‘spin in het web’ aanstelling. Het kan ook op een meer negatieve wijze worden uitgelegd als een ‘manusje van alles’ zonder specifieke taakomschrijving of verantwoordelijkheden.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z