Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Een SWOT Analyse is een methode om de huidige positie van een bedrijf te bepalen voordat er een keuze wordt gemaakt voor een nieuwe strategie. Het betreft een afkorting die staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Eenvoudig gesteld maakt het deel uit van een sterkte zwakte analyse. Wat is SWOT Analyse en hoe werkt het opstellen van een confrontatiematrix?

Wat is een SWOT Analyse?

Bij een SWOT Analyse komen de volgende zaken aan bod:

  • Strengths: De sterke punten binnen de organisatie.
  • Weaknesses: De zwakke punten binnen de organisatie.
  • Opportunities: De mogelijkheden die er liggen.
  • Threats: De risico’s die er op het pad liggen.

Het doel van een SWOT Analyse is het bepalen van de sterke en zwakke punten binnen de organisatie op een gegeven moment. Deze toetsing vindt doorgaans plaats wanneer het bedrijf de intentie heeft om van koers te wijzigen. Er wordt hierbij naar de huidige situatie gekeken, zo kunnen de opties voor de toekomst bepaald worden inclusief de mogelijke knelpunten en uitdagingen die hierbij van toepassing zijn.

Hier is een SWOT Analyse voorbeeld:

  • Sterkte: Een bedrijf heeft een goed lopende productielijn.
  • Zwakte: Er ontbreekt ervaring in marketing en promotie.
  • Kans: De producten lenen zich goed voor retail en webshops.
  • Bedreiging: Er zijn concurrenten die inferieure kwaliteit producten leveren tegen lagere prijzen.

Een conclusie die kan voorkomen uit bovenstaand voorbeeld kan zijn dat de marketing zich richt op de kwaliteit van het product, en de slechte prestaties die de concurrentie levert. Op basis van deze strategie kan het bedrijf werken aan optimalisatie van de kwaliteit en het benaderen van geschikte verkooppunten om het product zichtbaar te maken voor de beoogde doelgroep.

Confrontatiematrix

Het opstellen van een confrontatiematrix is mogelijk aan de hand van de uitkomsten van de analyse. Deze gegevens vormen de basis van de matrix, zo kunnen er strategische opties worden beschreven. Naast interne factoren spelen ook externe factoren een rol zoals de concurrentie en de markt. Zwaktes en sterktes worden afgezet tegen de kansen en bedreigingen.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z