Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Een SWOT Analyse is een methode om de huidige positie van een bedrijf te bepalen voordat er een keuze wordt gemaakt voor een nieuwe strategie. Het betreft een afkorting die staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Eenvoudig gesteld maakt het deel uit van een sterkte zwakte analyse. Wat is SWOT Analyse en hoe werkt het opstellen van een confrontatiematrix?

Wat is een SWOT Analyse?

Bij een SWOT Analyse komen de volgende zaken aan bod:

  • Strengths: De sterke punten binnen de organisatie.
  • Weaknesses: De zwakke punten binnen de organisatie.
  • Opportunities: De mogelijkheden die er liggen.
  • Threats: De risico’s die er op het pad liggen.

Het doel van een SWOT Analyse is het bepalen van de sterke en zwakke punten binnen de organisatie op een gegeven moment. Deze toetsing vindt doorgaans plaats wanneer het bedrijf de intentie heeft om van koers te wijzigen. Er wordt hierbij naar de huidige situatie gekeken, zo kunnen de opties voor de toekomst bepaald worden inclusief de mogelijke knelpunten en uitdagingen die hierbij van toepassing zijn.

Hier is een SWOT Analyse voorbeeld:

  • Sterkte: Een bedrijf heeft een goed lopende productielijn.
  • Zwakte: Er ontbreekt ervaring in marketing en promotie.
  • Kans: De producten lenen zich goed voor retail en webshops.
  • Bedreiging: Er zijn concurrenten die inferieure kwaliteit producten leveren tegen lagere prijzen.

Een conclusie die kan voorkomen uit bovenstaand voorbeeld kan zijn dat de marketing zich richt op de kwaliteit van het product, en de slechte prestaties die de concurrentie levert. Op basis van deze strategie kan het bedrijf werken aan optimalisatie van de kwaliteit en het benaderen van geschikte verkooppunten om het product zichtbaar te maken voor de beoogde doelgroep.

Confrontatiematrix

Het opstellen van een confrontatiematrix is mogelijk aan de hand van de uitkomsten van de analyse. Deze gegevens vormen de basis van de matrix, zo kunnen er strategische opties worden beschreven. Naast interne factoren spelen ook externe factoren een rol zoals de concurrentie en de markt. Zwaktes en sterktes worden afgezet tegen de kansen en bedreigingen.

Een SWOT analyse uitvoeren

Na het in kaart brengen van de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen zal de echte analyse plaatsvinden. Daarbij kunnen er onderlinge koppelingen worden gemaakt. Denk aan sterke punten binnen de organisatie die kansen bieden die tot op heden nog niet benut waren. Of juist zwakke punten die tot dreigingen kunnen leiden die nog niet bekend waren binnen de organisatie. De vier hoofdcategorieën zijn dus met elkaar verbonden en tijdens de analyse worden ze naast elkaar gelegd.

Naast bedrijven kunnen individuen zelf ook een SWOT matrix opstellen om hun eigen sterke en zwakke punten in kaart te brengen.

Wanneer voer je een SWOT uit?

Er is geen vaste regel voor de frequentie van een SWOT analyse. Over het algemeen wordt aanbevolen om iedere zes maanden een analyse uit te voeren. Ook na een ingrijpend besluit binnen de organisatie is het verstandig om een nieuwe SWOT analyse uit te voeren. Te vaak werkt niet omdat er te weinig tijd is geweest om significante wijzigingen door te voeren. Niet voldoende is ook niet goed omdat de impact van de inzichten zo niet getoetst worden. Per organisatie kan de meest voordelige frequentie anders zijn.

SWOT analyse bij fusies

Een SWOT matrix kan een goede start zijn bij het aangaan van fusies of andere samenwerkingsverbanden. Dit kan op het moment dat er een potentiële kandidaat is gevonden of al in een eerder stadium voordat er gezocht wordt naar een partner of organisatie om over te nemen. Als bij een SWOT analyse blijkt dat er kennis ontbreekt op een bepaald gebied dan kan er gezocht worden naar een bedrijf dat deze kennis in huis heeft. Dit kan een betere optie zijn dan intern deze kennis ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de overname van SoundJam MP door Apple in 1998. Apple zag potentie in de markt voor legale muziek downloads, Jeff Robin en Bill Kincaid hadden reeds een MP3 speler ontwikkeld voor Apple Mac computers en Rio hardware. Door de overname kon Apple sneller iTunes op de markt brengen dan op eigen kracht mogelijk zou zijn.

Veel grote bedrijven maken de afweging tussen interne ontwikkeling en bedrijfsovername op basis van SWOT analyse.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z