Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

De Traditionele Funnel is een marketing model waarbij de klant een lineair pad volgt om tot aankoop over te gaan. Er zijn verschillende modellen waarvan het AIDA model een bekend voorbeeld is. De vraag rijst of traditionele modellen nog relevant zijn in deze tijd, daarom worden er naast gewijzigde variaties ook nieuwe modellen ontwikkeld. Wat is een Traditionele Funnel en waar staat het AIDA model voor?

Wat is Traditionele Funnel?

De Sales Funnel of Verkooptrechter is een bekend gegeven in de marketing sector. Een grote groep potentiële klanten wordt steeds kleiner tot er een groep klanten overblijft die daadwerkelijk een aankoop uitvoert. Er bestaan diverse modellen die doorgaans uitgaan van de conditionering zoals Pavlov deze heeft vastgesteld. De bekende hond van Pavlov reageerde op externe stimuli waarmee een oorzaak – gevolg effect vastgesteld werd.

AIDA model

Een bekend voorbeeld waarbij de betekenis van Traditionele Funnel duidelijk naar voren komt is het A.I.D.A. model, wat staat voor:

  • Attention: De aandacht van een potentiële klant wordt getrokken door bijvoorbeeld reclame. Het kan ook staan voor Awareness.
  • Interest: Nu de aandacht gevestigd is, moet er ook interesse worden gewekt door bijvoorbeeld een aantrekkelijk aanbod of overtuigende boodschap te zenden.
  • Desire: De interesse wordt een verlangen om het product daadwerkelijk aan te schaffen. De meerwaarde wordt benadrukt in de verkoopargumenten.
  • Action: De klant wordt in staat gesteld om actie te ondernemen. Dit kan bewerkstelligd worden door verkooppunten kenbaar te maken of middels een bestelknop op een website.

Een meer recente uitbreiding is de letter ‘S’ die staat voor Satisfaction. Dit duidt op de tevredenheid van de klant. Ook is er een vorm met de letter ‘C’ na Interest die staat voor Conviction ofwel overtuiging.

Moderne verkooptechnieken

De Pavloviaanse aanpak wordt in toenemende mate bekritiseerd vanwege het rigide en lineaire model. Nieuwe theorieën zoals het “Mysterious Cosmos Brain” van Ernst Pöppel geven aan dat hersenactiviteit meer complex is dan een eenvoudige kettingreactie.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z