Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Placement is een Engelse term die staat voor de toewijzing van werkzaamheden aan een kandidaat die in aanmerking komt voor deze taken. Door werknemers op de juiste plek een takenpakket te verlenen binnen de organisatie kunnen ze meer productief zijn. Daarnaast zijn er nog andere punten waarop de werknemer beter kan scoren. Wat is placement en hoe wordt dit toegepast?

Definitie placement

In het bedrijfsleven ligt het voor de hand dat een personeelslid de functie bekleed waar ze voor opgeleid zijn. Toch is een functie meer dan de som van kennis en ervaring. Zo zijn er specialismen binnen een vak. Een werknemer kan over unieke kennis of levenservaring beschikken of een werknemer presteert elders binnen de organisatie beter. Placement staat letterlijk voor het plaatsen van persoon binnen de organisatie en het toekennen van werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Hoe wordt iemand geplaatst?

Binnen een organisatie kan er een vacature worden uitgeschreven. Daar reageren een aantal kandidaten op. De persoon met de beste kwalificaties voor de baan krijgt deze toegewezen. Dit is een vorm van placement. Het is ook mogelijk dat er nog geen specifieke baan binnen de organisatie bestaat en dat er als eerste wordt gekeken naar de kenmerken van de kandidaten. Wellicht komt hieruit naar voren dat er behoefte is aan werknemers binnen de organisatie die een nieuw takenpakket kunnen vervullen. Ook dit is een vorm van placement.

Niet iedereen werkt op de juiste plek

Het is mogelijk dat iemand een vooropleiding heeft gehad en op basis hiervan een aanstelling krijgt. Maar het blijkt dat de interesses elders liggen. In dat geval kan placement gecombineerd worden met een heropleiding, cursussen of training tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Door binnen de organisatie flexibel om te gaan met placement van personeel is het mogelijk om samen te groeien zonder nieuw personeel aan te nemen.

Beroepen of takenpakketten?

De wijze waarop banen worden ingevuld verschuift van standaard beroepen naar takenpakketten waar de beste persoon bij gezocht wordt. Dit heeft voor een deel te maken met analytische software. Daarmee kan worden bepaald welke taken er liggen of niet optimaal uitgevoerd worden. Dit wordt op een matrix gelegd met werknemers die wellicht deze taken op zich kunnen nemen. In plaats van vast te houden aan een vaste indeling is het mogelijk dat werknemers binnen de organisatie herplaatst worden.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z