Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Wat is query?

Query staat voor een manier van vragen stellen. Deze term wordt in uiteenlopende context gebruikt, vaak in software development en internet technologie. JQuery is een bekende JavaScript library die de naam ontleent aan dit woord. Wat is query en waar worden queries voor gebruikt in computers?

Wat is query?

De betekenis van query is letterlijk een vraagstelling, in praktijk wordt het meestal gebruikt in context van software. Hier zijn vijf vormen van queries die gebruikt worden:

1. Programeertaal

Query talen worden onderverdeeld in database talen of talen die informatie opvragen. Het voornaamste verschil tussen deze twee categorieën is het verstrekken van antwoorden of het lokaliseren van informatie die aansluit bij de aanvraag. Voorbeelden van query talen zijn Atomese, CQLF, DMX en JSONiq.

2. Concept in programmeren

Command-Query Separation of afgekort CQS is een principe binnen imperatieve programmatuur dat onderdeel uitmaakt van de Eiffel programmeertaal. Het uitgangspunt is dat het stellen van een vraag het antwoord niet beïnvloed. In praktijk betekent dit dat iedere toegepaste methode een opdracht moet zijn die een actie uitvoert, of een vraagstelling die data verstrekt aan de aanvrager. Beide is niet mogelijk. Eiffel is een object-georiënteerde programmeertaal die in 1986 werd ontwikkeld.

3. JavaScript library

JQuery is een JavaScript library die ontwikkeld werd om de werking van HTML DOM te vereenvoudigen evenals CSS animatie en Ajax. Het betreft gratis, vrij te gebruiken software dat gebruikt wordt in bijna driekwart van de 10 miljoen meest populaire websites. Daarmee is het met afstand de meest gebruikte JavaScript library. Met jQuery is het eenvoudiger om te navigeren binnen een document, om animaties te maken en Ajax applicaties te ontwikkelen. Er bestaat ook de mogelijkheid om plugins te ontwikkelen voor toegevoegde functionaliteit. Het modulaire karakter van deze library maakt het mogelijk om uitgebreide dynamische webpagina’s te ontwikkelen.

4. Onderdeel van URL

Een query string maakt onderdeel uit van een URL waarin waarden aan specifieke parameters worden toegekend. Normaal gesproken zullen dit velden zijn die toegevoegd worden aan de standaard URL door een webbrowser of een client applicatie, denk aan een onderdeel van een HTML formulier. Er is geen standaard structuur voor dergelijke strings bepaald, de methode die gebruikt wordt kan per website afwijken. Afhankelijk van de applicatie waar de URL in wordt gelezen kan een deel van of de volledige query string worden genegeerd. Als de URL te lang wordt zal er een 414 foutcode verschijnen.

5. Zoekopdracht in zoekmachines

In zoekmachines worden queries gebruikt om informatie op te zoeken. Hier zijn drie categorieën in te onderscheiden; opvragen van informatie, navigeren en het uitvoeren van acties. Er is nog een vierde categorie die in praktijk niet vaak voorkomt en dat is het leggen van koppelingen. De syntax is niet gebonden aan strikte regels zoals dit in programmeertalen wel het geval is.

Waar wordt naar gezocht in zoekmachines?

Aanbieders van zoekmachines geven niet alle informatie prijs over zoeken op internet, zo zouden ze namelijk hun voordeel ten opzichte van de concurrentie kunnen verliezen. Toch is er wel wat bekend over zoekopdrachten. Denk aan Google Trends of het opzoeken van populaire keywords om een advertentiecampagne in te richten. In 2001 werden enkele resultaten aangaande queries uit de Excite zoekmachine onderzocht. Hieruit bleek dat de gemiddelde zoekopdracht 2,4 termen was en slechts 5 procent maakte gebruik van geavanceerde zoekfunctionaliteit zoals AND, OR en NOT. Geografische termen kwamen in bijna 20 procent van de zoekopdrachten voor. Met locatiebepaling in huidige zoekmachines en apparaten is de noodzaak om als gebruiker een locatie in te geven minder van belang geworden.

The Queries

In 1704 publiceerde Isaac Newton het boek “The Queries” waar een aantal vraagstukken en gedachten omtrent de toekomst van de wetenschap behandeld werden. Tussen 1704 en 1718 zou het aantal vraagstukken verder worden uitgebreid, ook inhoudelijk werd er veel informatie toegevoegd. De inhoud van dit werk is zeer invloedrijk gebleken in zowel de wetenschap als filosofie.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z