Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Een prognose is een voorspelling gebaseerd op bestaande informatie zonder absolute zekerheid van de werkelijke uitkomst. Het woord is gebaseerd op het Latijnse woord ‘prognosis’ wat letterlijk ‘voorkennis’ betekent. De term kan in diverse sectoren toegepast worden waarvan de medische sector een bekend voorbeeld is. Op basis van het ziektebeeld en individuele kenmerken van de patiënt kan een arts een prognose maken van het verdere verloop en de meest effectieve behandeling bepalen. Verder wordt prognosticeren ook toegepast in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld om de levensvatbaarheid van een start-up te bepalen of omzet en winst te berekenen voor een periode die nog niet afgerond is of nog moet beginnen. Wat is de betekenis van prognose en hoe verschilt het veld van prognostics van een glazen bol of koffiedik kijken?

Wat is prognose?

Een prognose is een voorspelling, maar wel op basis van bestaande informatie. Het komt dan ook voort uit het Latijnse woord ‘prognosis’ wat ‘voorkennis’ betekent. In de exacte wetenschap is vooraf bekend wat het resultaat zal zijn als een actie wordt ondernomen, in veel gevallen zijn er variabelen die van invloed kunnen zijn op het resultaat. In de prognostiek wordt rekening gehouden met deze variabelen om zo één of meerdere prognoses te maken.

Voordat verkiezingen plaatsvinden kan door middel van prognose een mogelijke uitkomst bepaald worden, bijvoorbeeld door een testpanel in te zetten. Overigens komen deze uitslagen vaak niet overeen met de werkelijkheid. Een risico binnen prognostics is contextualisering achteraf. Onjuiste prognoses worden geanalyseerd en ‘passend’ gemaakt in plaats van deze als onjuist aan te duiden.

Prognose voor startups

Ondernemers die een bedrijf willen starten zullen doorgaans beginnen met een bedrijfsplan. In dit plan wordt aangeduid wat de potentiële afzetmarkt is, welke concurrenten er zijn en hoeveel tijd het in beslag neemt om winst te maken. Met name voor een potentieel ‘disruptive’ onderneming kan het lastig zijn om een prognose te maken omdat toetsbare data ontbreekt.

Prognose binnen bedrijven

Bedrijven die reeds actief zijn kunnen prognoses inzetten om hun strategieën invulling te geven en bij te sturen wanneer dit nodig blijkt te zijn. Als er bijvoorbeeld voorspeld wordt dat de omzetcijfers achterblijven kan er worden besloten om een kortingsactie op te zetten. Met name beursgenoteerde bedrijven zullen prognoses delen met hun stakeholders en aandeelhouders. Hoewel de resultaten slechts schattingen zijn kunnen ze een grote impact hebben op de beurswaarde.

Handelen met voorkennis op de beurs is strafbaar, prognoses maken is wel toegestaan.

Prognostics om end-of-life aan te duiden
Apparaten, onderdelen of software componenten hebben geen oneindig leven. Het is vooraf niet met absolute zekerheid te bepalen wat de levensduur van een product is. Met prognostiek is het mogelijk om op basis van meetbare kenmerken een schatting te maken van de end-of-life, het moment dat een object niet langer de functie kan vervullen waar het voor bedoeld is.

Een fabrikant zal bij de productie van artikelen keuzes moeten maken. Een product dat onverwoestbaar is kan te duur uitpakken voor de klant, als de kwaliteit tekortschiet is de kans groot dat het artikel voor het verstrijken van de garantieperiode stuk gaat. Door een schatting te maken van de levensduur kunnen er zakelijke beslissingen worden genomen.

Ook bij software kan een marktprognose nuttig zijn. Als bijvoorbeeld wordt aangekondigd dat applicaties niet meer ondersteund worden in een update van het besturingssysteem zal de ontwikkelaar de software op tijd moeten aanpassen. Door vooraf een tijdspad te bepalen is het mogelijk om software up-to-date te houden, zowel inhoudelijk als technisch.

Zijn prognoses betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van een prognose is afhankelijk van diverse factoren. Bijvoorbeeld of er voldoende bestaande data beschikbaar is om een betrouwbare analyse te maken. Ook moeten risicofactoren in kaart worden gebracht, zowel interne als externe factoren komen hierbij aan bod. Een te grote hoeveelheid aan data kan overigens ook remmend werken. Zo kan een ondernemer die alle mogelijke informatie opzoekt obstakels zien die een ondernemer zonder voorkennis niet ziet. Dit kan een remmend effect hebben op de ondernemer met veel kennis terwijl de andere ondernemer zorgeloos en wellicht zelfs roekeloos verder gaat met betere resultaten.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z