Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Redigeren is het aanpassen van een tekst, met als doel de originele tekst te verbeteren. Deze aanpassingen kunnen grammaticaal van aard zijn, maar ook inhoudelijk. Omdat er naast taalregels en spelling tevens naar het overbrengen van een boodschap gekeken wordt, is er geen objectief juiste manier om een tekst aan te passen. Wat is Redigeren en hoe verschilt dit met Corrigeren en Herschrijven?

Wat is Redigeren?

De betekenis van Redigeren is letterlijk “redactie voeren”. Wie deze redactie voert en met welk doel wordt in deze definitie niet beschreven. Het betreft altijd de aanpassing van een reeds bestaande tekst, waarbij rekening gehouden kan worden met zaken als:

  • Spelfouten en grammatica corrigeren
  • Leestekens toevoegen of verwijderen
  • Overbodige woorden of passages schrappen
  • Zinnen beter leesbaar maken
  • Teksten korter maken

De inhoud en de bedoeling van de originele tekst dient intact te blijven. Sterker nog; Redigeren kan de boodschap juist versterken omdat de nieuwe tekst beter leesbaar wordt voor de beoogde doelgroep.

Corrigeren, Redigeren en Herschrijven

Hoewel Corrigeren van fouten deel uitmaakt van Redigeren, is dit slechts een onderdeel van het proces. Correcties zijn feitelijk, niet inhoudelijk. Woorden dienen juist geschreven te worden, met de correcte vervoegingen. Dit zijn voornamelijk aanpassingen die aan objectieve regels gebonden zijn. Een tekst ‘leesbaar’ maken is per definitie subjectief, daarbij zal rekening gehouden moeten worden met de doelgroep. Zo kan een tekst aangepast worden voor een specifiek niveau van begrijpend lezen, terwijl de inhoud gelijk blijft.
Bij Herschrijven wordt de algemene inhoud behouden gebleven, maar de tekst zal behoorlijk anders zijn wat betreft structuur. Zo kan bijvoorbeeld een andere doelgroep aangesproken worden dan waar het originele document oorspronkelijk voor bedoeld was, online worden vaak teksten herschreven voor zoekmachines. Unieke teksten worden namelijk als individuele pagina’s geïndexeerd, dit is niet altijd het geval met (overwegend) identieke pagina’s.

Professionele schrijvers zijn in staat bestaande teksten te Redigeren of Herschrijven voor diverse publicaties waaronder tijdschriften, nieuwsbrieven of blogs.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z