Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Year to date of afgekort YTD staat voor de periode van het begin van het huidige kalenderjaar of fiscaal jaar tot de huidige datum. Met deze data kan de positie ten opzichte van concurrenten bepaald worden, het is ook mogelijk om voorgaande jaren met elkaar te vergelijken. Daarnaast kunnen er wijzigingen doorgevoerd worden om achterlopende bedrijfsresultaten voor het einde van het jaar bij te stellen. Wat is year to date en hoe kan deze informatie gebruikt worden?

Wat is year to date?

Veel bedrijven maken jaarprognoses op basis van voorafgaande jaren. Zo kan een bedrijf in 2019 een jaaromzet van 12 miljoen hebben gerealiseerd. In 2020 wordt de YTD bepaald op de eerste dag van oktober. Als de omzet lager ligt als 9 miljoen bestaat de kans dat de jaaromzet lager uitvalt. Wanneer er seizoenen zijn met gemiddeld genomen meer of minder omzet zal de som anders zijn, de betekenis van year to date is indicatief en is doorgaans bedoeld om patronen te herkennen en een planning voor de komende periode te maken.

YTD begindatum en einddatum

Bij year to date kan gerekend worden vanaf 1 januari, of het begin van een boekjaar wanneer dit afwijkt van kalenderjaren. In bepaalde sectoren en ook bij overheden kan afwijkende data gehanteerd worden op basis van strategische of praktische overwegingen. Op basis van de beschikbare data kunnen cijfers worden vergeleken met dezelfde periode in voorgaande jaren. Normaal gesproken wordt de dag van toetsing niet meegerekend omdat hier de definitieve cijfers nog niet bekend voor zullen zijn. Wanneer de year to date op 1 oktober wordt bepaald, dan zal de periode dus tot en met 30 september zijn.

Wanneer blijkt dat de cijfers tot YTD ver achterlopen op de prognose is het mogelijk om bijvoorbeeld meer marketing activiteiten te ontplooien of op andere manieren de omzet te stimuleren.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z