Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Quality, Cost, Delivery of afgekort QCD staat letterlijk vertaald voor Kwaliteit, Kosten, Oplevering. Deze drie factoren spelen een belangrijke rol in fabrieken, met name bij bedrijven waar ‘Lean’ werken wordt nagestreefd. Wat is Quality, Cost, Delivery en gaan ze eigenlijk wel samen in de praktijk?

Wat is Quality, Cost, Delivery?

In een fabriek worden producten gemaakt. Niet alle producten zijn even goed van kwaliteit. Dit kan een oorzaak zijn van de productiekosten, maar ook van de productiemethode. QCD staat voor de drie basiselementen die bepalend zijn in het volledige productieproces:

  1. Quality / Kwaliteit: De kwaliteit van een product wordt bepaald door de materialen, de wijze van productie, kennis van personeel en met name de aandacht en zorg die uitgaat in het behalen van een hoge kwaliteit.
  2. Cost / Kosten: De voornaamste factoren in de kosten zijn doorgaans materiaalkosten en personeelskosten. Daarbij kan verder onderscheid gemaakt worden in grondstoffen en hulpmiddelen om het product vorm te geven.
  3. Delivery / Oplevering: Het eindproduct kan vele vormen aannemen. Door nauwkeurig te bepalen wat de functie is van een product, en de verwachting van de klant, kunnen de parameters bepaald worden voor het eindproduct.

Knoppen draaien

Er zijn twee denkwijzen bij de implementatie van Quality, Cost, Delivery. Door aan knoppen te draaien kun je op één vlak voordeel behalen, terwijl je elders wat inlevert. In dit geval betreft het drie individuele factoren. Het is ook mogelijk om binnen een ‘Lean’ werkwijze deze drie factoren nauwkeurig op elkaar af te stemmen, en elkaar te laten verbeteren. Zo kan een hogere kwaliteit in beginsel meer kosten met zich meebrengen, maar als de uitval lager ligt er daarmee de ‘Yield’ hoger komt te liggen, dan is het netto resultaat beter.

Quality Assurance

Quality, Cost, Delivery (QCD) staat in nauw verband met Quality Assurance (QA), een methode om fouten en defecten in producten te voorkomen. Volgens ISO 9000 behoort QA tot het kwaliteitsmanagement gericht op het vertrouwen dat de gestelde kwaliteitseisen behaald worden.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z