Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Een visitekaartje is een fysiek object met daarop contactinformatie van een persoon, bedrijf of organisatie. Het doel van deze kaartjes is het overdragen van informatie om contact op te nemen. Het valt onder de categorie promotiemiddelen en zal doorgaans ontworpen zijn volgens een algemene huisstijl. Wat is een visitekaartje en hoe worden ze ontworpen?

Wat is een visitekaartje?

Als een vertegenwoordiger een potentiële klant benadert, maar niet direct een verkoop tot stand brengt, dan is het standaard om contactgegevens te verstrekken. In plaats van steeds een briefje te schrijven is het veel eenvoudiger om een vooraf gedrukt kaartje te overhandigen. In de film (naar het gelijknamige boek) American Psycho is er een scène opgenomen waarin vertegenwoordigers opscheppen over de kwaliteit van hun persoonlijke kaartjes. Dit was een satirische interpretatie van het belang van visitekaartjes in het bedrijfsleven.

Hoe wordt een visitekaart ontworpen?

Bij visitekaartjes ontwerpen zal doorgaans de huisstijl als uitgangspunt worden genomen. Denk aan het logo, de standaard lettertypes en een uniform kleurgebruik. Deze huisstijl zal doorgaans toegepast worden op zowel het visitekaartje als op het briefpapier en website. Bij visitekaartjes maken is een formaat van 8,5 x 5,5 centimeter de standaard. De Amerikaanse versie heeft iets afwijkende afmetingen. Voor het ontwerp worden marges aangehouden omdat de kaartjes op groot papier worden afgedrukt en later op maat worden gesneden. Hoewel het mogelijk is om van dit formaat af te wijken om bijvoorbeeld de zichtbaarheid te verhogen kan dit problemen opleveren bij het opbergen van meerdere kaartjes. Naast enkelzijdige en dubbelzijdige ontwerpen is het ook mogelijk om een gevouwen versie te ontwerpen, afgeronde hoeken te gebruiken, vormen en gaten te maken of voelbare elementen toe te voegen. De keuze van papier of ander materiaal en dikte kan ook onderscheidend werken in het ontwerp.

Hoewel het heel eenvoudig is om met smartphones, messaging apps en andere digitale middelen contactgegevens te delen worden er nog steeds veel visitekaartjes uitgedeeld.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z