Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Een Poll is een onderzoek of enquête waar één of meerdere vragen gesteld worden aan een groep personen. De vragen kunnen op papier, tijdens een interview of via internet gesteld worden. Wat is een Poll en wat zijn de mogelijke risico’s bij deze inventarisatie van opinies?

Wat is Poll?

De oudst bekende Poll, was het uitbrengen van een voorkeur bij verkiezingen in 1824 in de Verenigde Staten. Andrew Jackson won met 335 stemmen, opponent John Quincy Adams kreeg 169 stemmen. De waarde van Polls ligt lager dan bijvoorbeeld een officiële verkiezing, het is meer een instrument om de publieke opinie in kaart te brengen. Het maakt deel uit van marktonderzoek, met name in online platformen is het betrekkelijk eenvoudig om een Poll op te zetten.

Gebruik poll in social media

Via social media platformen als Facebook maar ook YouTube is het mogelijk om een poll te publiceren. Dit kan als standaard bericht of als gepromoot bericht. Er zijn meerdere redenen om gebruik te maken van polls op social media zoals:

  • Een organisatie wil meer weten over de wensen, behoeften of mening van volgers. In dit geval betreft de doelgroep consumenten die al bekend zijn met het merk.
  • Een organisatie wel meer weten over de wensen, behoeften of mening van consumenten in het algemeen. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar de bekendheid van het merk bij het grote publiek.
  • Een organisatie wil de naamsbekendheid uitbreiden zonder hier direct een commerciële boodschap aan te koppelen. Door een meer algemene vraag te stellen kan een merk toch onder de aandacht worden gebracht.

Diverse social media platformen hebben een poll optie geïntegreerd die doorgaans ook door niet-commerciële bezoekers te gebruiken is. De combinatie van zakelijke en particuliere gebruikers verlaagt de drempel bij de personen die dergelijke vragen te zien krijgen. Het systeem werkt anders op Facebook, waar de lijn tussen commercieel en privé niet altijd duidelijk zichtbaar is, dan bijvoorbeeld op YouTube waarbij alleen betaalde advertenties of polls zichtbaar zijn.

Welke invloed hebben polls?

Bij verkiezingen is het standaard om een exit poll uit te voeren. Journalisten wachten bij een stemlocatie op stemmers en vragen naar hun stem. De personen die participeren kunnen de waarheid spreken maar dit is niet gegarandeerd. Daarmee komt de uitslag van een poll niet altijd overeen met de daadwerkelijke stemming. Het is wel mogelijk dat polls kiezers aanzetten tot een andere keuze. Met name in een systeem met meerdere partijen kan iemand voor de ‘veilige’ keuze gaan op het moment dat duidelijk wordt dat de beoogde tegenpartij gaat winnen. Dit is zichtbaar in landen als de Verenigde Staten waarbij er twee dominante partijen zijn en een aantal kleine partijen die meer als protest stem gelden. Als iemand de voorkeur zou hebben voor een Libertijnse partij maar ziet dat de Democraten volgens een exit poll leidend zijn, kan deze persoon besluiten om toch maar een stem uit te brengen op de Republikeinen. De Libertijnen maken geen kans om te winnen maar de tweede optie maakt wel een kans om te verliezen. Polls hebben geen juridische status maar kunnen wel invloed uitoefenen op de maatschappij.

Risico’s van Polls

Hoewel er veel nuttige informatie kan worden opgehaald, kunnen er ook zeker foutieve en misleidende conclusies worden getrokken. Hier zijn enkele risico’s bij het organiseren van een Poll:

1. Foutieve telling

Wanneer het aantal stemmen niet op de juiste wijze geteld wordt, kan er een resultaat uitkomen dat niet representatief is voor de ondervraagde personen. Digitale tools hebben dit risico weliswaar verminderd, maar niet geheel weggenomen.

2. Sturende vragen

Door een vraag te formuleren kan de mening van een persoon worden beïnvloed. Het formuleren van neutrale vragen is daarom van belang, maar dit kan wel een uitdaging vormen. Immers, de keuze van een onderwerp kan de perceptie reeds kleuren.

3. Kleine groep

Wanneer er slechts een kleine groep respondenten ondervraagd wordt, kunnen hier geen duidelijke conclusies uit worden getrokken. Bij resultaten uitgedrukt in aantallen wordt direct duidelijk hoe groot de groep is, bij percentages is de omvang van de groep niet bekend.

4. Homogene groep

Volgens een Poll in 1936 kwam Alf Landon als nummer één uit de bus als presidentskandidaat, boven Theodore Roosevelt. Toch won Roosevelt met afstand. Ondanks de 2,3 miljoen respondenten, bestond de groep voornamelijk uit rijkere, Republikeinse Amerikanen. Daarmee was deze grote groep niet representatief voor het Amerikaanse volk als geheel.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z