Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

De afkorting KPI staat voor Key Performance Indicator, het is een meting van een specifieke prestatie. Ze worden gebruikt om het succes van een organisatie te meten, en de voortgang naar de doelstellingen in kaart te brengen. Er zijn objectieve indicatoren zoals cijfers, en subjectieve indicatoren zoals meningen of observaties. Wat is KPI en hoe worden deze toegepast in internet marketing?

Definitie KPI

Om te bepalen welke processen van belang zijn, en om deze op een nauwkeurige wijze te analyseren worden KPI’s bepaald. Binnen verschillende sectoren en bedrijven wordt gebruik gemaakt van andere soorten prestatie indicatoren. Binnen internet marketing wordt ook vaak gebruik gemaakt van KPI’s om de voortgang en resultaten van specifieke acties in kaart te brengen en het succes van iedere KPI te bepalen. Lang niet alle indicatoren zijn objectief te bepalen, er zijn ook subjectieve afwegingen die plaatsvinden.

Meetpunten

Er zijn verschillende meetpunten die de KPI bepalen:

 • Input staat voor de actie van een specifieke handeling om output te bereiken.
 • Output staat voor de resultaten van een activiteit of een groep activiteiten.
 • Activiteit staat voor een transformatie die plaatsvindt door een specifieke handeling.
 • Mechanisme staat voor een systeem of persoon die ervoor zorgt dat een activiteit plaats kan vinden.
 • Controle staat voor een object dat de productie van de activiteit registreert en controleert.
 • Tijd staat voor een tijdelijk element van een activiteit.

Voorbeelden van KPI’s in marketing

 • Het vergaren van nieuwe klanten.
 • De status van bestaande klanten.
 • De omzet die per klant wordt bereikt.
 • De omzet die bij specifieke doelgroepen worden bereikt.
 • Hoe winstgevend klanten zijn voor de onderneming.

Om deze informatie te registreren is er speciale software ontwikkeld waarmee alle relevante KPI’s voor marketing worden bijgehouden. Wanneer er doorgaand metingen worden verricht kunnen doelstellingen bepaald worden, en activiteiten die minder presenteren dienen nader bekeken te worden om het succes te vergroten.

Hoeveel KPIs bepalen?

Zonder doelstelling weet je als ondernemer niet waar je naartoe gaat, dat is de reden om key performance indicators te bepalen. Het sleutelwoord ligt hierbij op ‘key’ ofwel de voornaamste factoren. Eerst wordt een lijst gemaakt met doelstellingen, daar worden de KPIs uitgehaald die de hoogste prioriteit hebben of de meest impact hebben op de organisatie. Andere indicatoren op de lijst kunnen in een later stadium als KPI worden bestempeld of wellicht worden ze verwijderd uit de lijst als ze niet langer een rol van betekenis spelen. Een grote lijst met key performance indicators maakt het proces onduidelijk, er moeten prioriteiten gesteld worden.

Objectief meetbare data

Naast sturing geven aan de koers van een organisatie zorgen key performance indicators ervoor dat meningen en aannames geen onderdeel meer uitmaken van het proces. De KPI betekenis is vast te leggen en objectief te analyseren om zo tot concrete conclusies te komen. In plaats van te handelen op basis van een ‘onderbuikgevoel’ wordt er gekeken naar feitelijk toetsbare informatie. Dit kan met name stabiliteit bieden in een omgeving waarin er meer stakeholders zijn met een unieke visie. Bij het bepalen van de KPIs is het wel van belang dat er een balans bestaat. Als er 25 prestatie factoren worden bepaalt waarvan er slechts 3 als KPI worden aangemerkt, dan ligt het gevaar op de loer dat de voornaamste indicatoren de koers te veel beïnvloeden. Een richting bepalen is goed, een smal pad zonder ruimte voor nieuwe ontwikkeling kan averechts werken. Dit kan worden voorkomen door vooraf groepen te bepalen zoals:

Dit zijn categorieën die relevant kunnen zijn voor een webshop. Het is daarbij van belang dat de meetpunten informatie opleveren waar conclusies uit voortkomen. De cijfers moeten dus in context gebracht kunnen worden met resultaten.

Is het KPI hetzelfde als een SLA?

Nee, een key performance indicator (KPI) is niet hetzelfde als een Service Level Agreement (SLA). In de KPI betekenis gaat het om kwantitatieve of kwalitatieve data die gerelateerd is aan de bedrijfsvoering. Bij een SLA worden er afspraken gemaakt tussen de aanbieder en de afnemer. KPIs worden intern bepaald, SLAs worden onderling overeengekomen.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z