Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

De afkorting KPI staat voor Key Performance Indicator, het is een meting van een specifieke prestatie. Ze worden gebruikt om het succes van een organisatie te meten, en de voortgang naar de doelstellingen in kaart te brengen. Er zijn objectieve indicatoren zoals cijfers, en subjectieve indicatoren zoals meningen of observaties. Wat is KPI en hoe worden deze toegepast in internet marketing?

Definitie KPI

Om te bepalen welke processen van belang zijn, en om deze op een nauwkeurige wijze te analyseren worden KPI’s bepaald. Binnen verschillende sectoren en bedrijven wordt gebruik gemaakt van andere soorten prestatie indicatoren. Binnen internet marketing wordt ook vaak gebruik gemaakt van KPI’s om de voortgang en resultaten van specifieke acties in kaart te brengen en het succes van iedere KPI te bepalen. Lang niet alle indicatoren zijn objectief te bepalen, er zijn ook subjectieve afwegingen die plaatsvinden.

Meetpunten

Er zijn verschillende meetpunten die de KPI bepalen:

 • Input staat voor de actie van een specifieke handeling om output te bereiken.
 • Output staat voor de resultaten van een activiteit of een groep activiteiten.
 • Activiteit staat voor een transformatie die plaatsvindt door een specifieke handeling.
 • Mechanisme staat voor een systeem of persoon die ervoor zorgt dat een activiteit plaats kan vinden.
 • Controle staat voor een object dat de productie van de activiteit registreert en controleert.
 • Tijd staat voor een tijdelijk element van een activiteit.

Voorbeelden van KPI’s in marketing

 • Het vergaren van nieuwe klanten.
 • De status van bestaande klanten.
 • De omzet die per klant wordt bereikt.
 • De omzet die bij specifieke doelgroepen worden bereikt.
 • Hoe winstgevend klanten zijn voor de onderneming.

Om deze informatie te registreren is er speciale software ontwikkeld waarmee alle relevante KPI’s voor marketing worden bijgehouden. Wanneer er doorgaand metingen worden verricht kunnen doelstellingen bepaald worden, en activiteiten die minder presenteren dienen nader bekeken te worden om het succes te vergroten.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z