Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Scrum is een agile framework met als primaire doel kleine teams te laten werken aan de ontwikkeling van software. Groepen van drie tot zes teamleden delen het project op in kleinere acties die tijdgebonden zijn. Het is een methode om productontwikkeling te optimaliseren. Wat is Scrum en wat is de achterliggende gedachte?

Definitie Scrum

Scrum is een flexibele en holistische manier om software te ontwikkelen waarbij een team samenwerkt als een eenheid om een gezamenlijk doel te bereiken. Dit is een andere aanpak dan bij standaard software ontwikkeling het geval is. De teamleden zullen nauw samenwerken, fysiek op dezelfde locatie of binnen een gedeelde online omgeving.

Hoewel het woord vaak met hoofdletters wordt geschreven is SCRUM geen afkorting. Deze schrijfwijze komt van een document dat ooit werd opgesteld door Ken Schwaber. De naam was voorheen beschermd als handelsmerk, maar dit is verlopen. Daarmee is het woord Scrum vrij te gebruiken.

Flexibel programmeren

Tijdens de ontwikkeling van een software product kunnen de eisen gedurende het proces veranderen. Wanneer er vooraf een rigide structuur is bepaald worden aanpassingen ingewikkeld of zelfs onmogelijk. Bij Scrum wordt aangenomen dat het uitgangspunt niet geheel gedefinieerd kan worden, tijdens het proces is het mogelijk dat er tussentijdse wijzigingen worden aangebracht aan de doelstelling.

Rolverdeling

Het Scrum framework is opgedeeld in drie rollen, waarbij een nauwe samenwerking tussen deze groepen van belang is om snel te kunnen schakelen. Dit zijn:

  1. Product eigenaar: Dit zijn de stakeholders en de consument. Deze rol is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde die het team levert.
  2. Ontwikkelteam: Dit team met drie tot negen leden is verantwoordelijk voor het leveren van een product dat uit te geven valt.
  3. Scrum Master: Deze persoon fungeert als buffer tussen het team en mogelijke afleidende factoren. Zo kan het framework worden nageleefd zoals dit bedoeld is.

Met Scrum is het mogelijk om snel een software product samen te stellen in een klein team.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z