Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Wat is break even point?

Break even point of in het Nederlands rendabiliteitsdrempel is het punt dat de totale inkomsten precies gelijk zijn aan de totale uitgaven. Er wordt geen winst of verlies geboekt. Wat is break even point en hoe wordt dit berekend?

Definitie break even point

De betekenis van break even point is letterlijk het omslagpunt van winst naar verlies of juist andersom. Als een bedrijf op dit punt komt betekent dit overigens niet dat directie en werknemers er niet beter van worden, aangezien uitgekeerde salarissen ook in deze berekening opgenomen zijn. Alleen groeit het bedrijf op zich niet wat bij ondernemen doorgaans geen goede zaak is. Andere termen voor break even point zijn omslagpunt, kritisch punt of dood punt. Aan de termen is al te zien dat het doorgaans niet als positieve uitkomst gezien wordt.

Berekening break even point

Voor producten en diensten kunnen afwijkende berekeningen van toepassing zijn. Zo wordt er een berekening van break even point gemaakt op basis van het aantal eenheden, verkoopprijs per eenheid en variabele kosten per eenheid. Bij goederen is deze berekening nog redelijk goed te maken, met dienstverlening of abonnementen op diensten kan de berekening erg complex worden. Er wordt gebruik gemaakt van een lineair model waarbij de kosten en opbrengsten elkaar ergens zullen kruisen.

De meest ondernemingen zullen een break even point berekenen om een visie voor de toekomst te bepalen. Het is in het bedrijfsleven vrij standaard dat de aanloopperiode van een start-up met verliezen gepaard gaat, bijvoorbeeld door initiële investeringen. Na verloop van tijd kan er winst worden gemaakt. Het break even point is het moment dat er geen sprake meer is van verlies maar dat het moment van winst maken ook nog niet is aangebroken. Als de inkomsten in een neerwaartse trend gaan is de rendabiliteitsdrempel een moment dat de organisatie wijzigingen moet doorvoeren om het tij te keren.

Waarom is het omslagpunt van belang?

Een startup zal verliezen boeken, dat is haast vanzelfsprekend. Er zal wel een moment moeten zijn dat de opbrengsten de uitgaven moeten ontstijgen om rendabel te zijn als organisatie. Er kunnen verschillende berekeningen en prognoses gemaakt worden om dit moment te bepalen. Daarbij zal er altijd sprake zijn van onbekende factoren waardoor de werkelijkheid anders kan uitvallen.

Opschaling

Een belangrijke factor bij het bepalen van het omslagpunt is opschaling. Als een automerk 100 auto’s produceert en deze voor 30.000 euro per stuk verkoopt is er een totaal omzet van 3.000.000 euro. Maar de productiekosten zijn op deze schaal wellicht 4.000.000 euro. Maar als er in plaats van 100 auto’s 1000 voertuigen gebouwd worden kunnen de kosten dalen tot bijvoorbeeld 20.000 euro per stuk in plaats van 40.000 euro. Bijvoorbeeld omdat er een korting op de grondstoffen mogelijk is op deze schaal of een hogere output van het personeel. Het punt dat de verkoop van deze auto’s net zoveel oplevert als alle kosten die gemaakt worden tijdens de productie, distributie en marketing is dan het break even point.

Een fabrikant kan voor de eerste serie een hogere aanschafprijs vragen om toch aan het omslagpunt te komen. Maar dan kan de prijs te hoog uitvallen waardoor er onvoldoende verkopen gerealiseerd worden. In de berekening zal daarom de situatie na opschaling worden meegenomen om het winstpotentieel te bepalen.

Beurswaarde

Bedrijven als Amazon en Tesla hebben er jaren over gedaan om tot een break even point te komen, laat staan dat ze winst wisten te boeken. Toch steeg de beurswaarde en groeiden de CEO’s uit tot de rijkste mensen op de planeet. De beurswaarde is lang niet altijd direct gekoppeld aan de winst die een bedrijf genereert, het is meer een kwestie van vertrouwen in een merk.

Belastingen

Het kan voor een bedrijf interessant zijn om in plaats van winst liever rond het break even point te blijven hangen. Want over winst moet belasting worden afgedragen. Door bijvoorbeeld investeringen te maken of af te schrijven in een jaar met veel inkomsten kan de afdracht worden beperkt. Meer winst maken maakt wellicht indruk maar het levert toch niet altijd het meeste rendement op.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z