Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Witregel is een term die gebruikt wordt om een regel in een tekst aan te duiden waar geen tekst wordt afgedrukt. Het is een manier om een tekst beter leesbaar en overzichtelijk te maken. In digitale media wordt doorgaans de term Lege Regel gebruikt, in praktijk hebben ze dezelfde betekenis. Wat is witregel en hoe kun je dit in websites instellen?

Wat is een witregel?

Er zijn verschillende manieren om teksten in te delen en op te splitsen. Zo zijn er hoofdstukken en tussentitels, of punten en komma’s. Een methode die vaak wordt toegepast is het gebruik van een witregel. Dit is een regel in een tekst die bewust onbeschreven blijft met als doel een groter tekstblok op te splitsen. Vaak betreft het afzonderlijke alinea’s die inhoudelijk wel behoren tot hetzelfde hoofdstuk maar als los onderdeel gelezen kunnen worden. Er is daarmee geen tussentitel, alleen een lege regel. In poëzie wordt vaak gewerkt met strofen of stanzas, dit zijn delen in een gedicht die een eenheid van gedachten bevatten. Met vier regels per strofe spreekt men van een kwatrijn, acht regels wordt een octaaf genoemd.

Witregel in HTML

Een lege regel lijkt heel eenvoudig te maken, toch zijn de meningen verdeeld hoe een witregel in HTML het beste ingevoegd kan worden. De meest gebruikte methode is het plaatsen van een <br> tag om een lege regel te maken. Met de <hr> tag wordt een lege regel over de gehele pagina gemaakt. Ook is het mogelijk om met de <p> tag een nieuwe paragraaf te openen. Een alternatieve manier om lege ruimte te creëren is een div toevoegen en daar de gewenste waardes aan te geven. Mocht een witregel in WordPress niet zichtbaar zijn, dan is het mogelijk dat tags automatisch gewist worden omdat er geen inhoud lijkt te zijn. In dat geval kan er een andere methode worden toegepast. In conclusie zijn er behoorlijk veel manieren om ‘niets’ te maken in HTML.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z