Hieronder vind je de antwoorden op die en andere belangrijke vragen rondom Google E.A.T.

In dit artikel gaan we in op:

 • Wat is Google E-A-T?
 • Voorbeelden van Google E-A-T
 • YMYL-pagina’s en uitleg
 • Hoe belangrijk Google E-A-T is voor jouw website?

Wat is Google E-A-T?

E-A-T is een principe van Google en de afkorting staat voor Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness. Oftewel, in ons eigen taaltje: Expertise, Autoriteit en Betrouwbaarheid.

Om uit te leggen hoe dat principe dan precies een rol speelt voor jouw website, beginnen we even helemaal bij het begin en leggen we je de zienswijze van Google in een notendopje uit.

 1. Google is er als zoekmachine steeds op uit om jou als zoeker zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als jij Google een vraag stelt, wil Google je dus zo goed mogelijk antwoorden door de beste bronnen bovenaan in de zoekresultaten te zetten, zodat jij direct vindt wat je zoekt.
 2. Om te garanderen dat je altijd de beste zoekresultaten bovenaan krijgt, gebruikt Google een ingewikkeld algoritme. Dat algoritme is geheim (@Google, als jullie dit lezen: wij doen niet aan doorvertellen hoor!) en wordt continu verbeterd, maar we kennen wel veel belangrijke onderdelen van het algoritme, oftewel: belangrijke ranking factors.

Dit is waar het interessant wordt: in de verbetering van het algoritme spelen onder andere Human Evaluators of Search Quality Raters een rol. Human Evaluators zijn mensen die (de uitkomst van) het algoritme van Google beoordelen. Zij geven dus feedback op de zoekresultaten zoals ze die voorgeschoteld krijgen van Google. Die input wordt gebruikt om het algoritme van Google steeds te verfijnen en te verbeteren.

Human Evaluators werken aan de hand van richtlijnen, de Search Quality Evaluator Guidelines. In die richtlijnen komt onder andere E-A-T om de hoek kijken: de Evaluators wordt gevraagd om websites, webpagina’s, auteurs en content te beoordelen op Expertise, Autoriteit en Betrouwbaarheid. Dit zegt Google zelf over E-A-T:

Expertise

Het spreekt eigenlijk voor zich: als je expert in iets bent, dan heb je veel kennis over een bepaald onderwerp of in een bepaalde branche. Expertise is niet op ieder gebied even belangrijk. Kijk maar naar deze twee situaties:

 1. Als je op zoek bent naar verschillende manieren waarop je een bepaalde kleur kunt combineren in je outfit, kan een blog van je favoriete blogger van wie de stijl je aanspreekt voor jou doorslaggevend zijn. Die blogger hoeft dan niet per se de modeacademie te hebben doorlopen, 4 kledingcollecties per jaar te ontwerpen en front-row te zitten bij de New York Fashion Week.
 2. Als je medisch advies zoekt omdat je pijn hebt bij het ademhalen, dan wil je sowieso liever een diepgaand artikel lezen van een longspecialist dan van een student informatica die in zijn vrije tijd als hobby blogs schrijft over gezondheid.

Met andere woorden: expertise is relatief. Binnen sommige branches is expertise onontbeerlijk en kan het ontbreken van expertise zelfs gevaarlijk zijn (zie situatie 2 hierboven). We gaan hier verder op in onder het kopje YMYL-pagina’s.

Authoritativeness of Autoriteit

Bij autoriteit draait het om de reputatie die je hebt als auteur of als website, vooral om de reputatie die je hebt bij andere experts in jouw branche of expertisegebied.

Om te achterhalen of je een autoriteit bent binnen jouw vakgebied of branche, zoeken de Search Quality Raters van Google op internet naar inzichten die iets kunnen zeggen over jouw autoriteit. Een goede graadmeter voor autoriteit binnen je vakgebied is bijvoorbeeld een backlink van een website die een autoriteit is binnen je branche of het feit dat je genoemd wordt door zo’n autoriteit. Ook zonder link naar je website is een positieve mention een goede indicatie voor de Quality Raters van Google dat je autoriteit hebt, hoewel voor SEO de waarde van een backlink groter is.

Trustworthiness of Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid kan slaan op de betrouwbaarheid van je website, de betrouwbaarheid van de auteurs die publiceren op je website en de betrouwbaarheid van de content. Het gaat erom dat je accuraat bent, juiste informatie deelt en transparant bent. Search Quality Raters kijken bijvoorbeeld of de artikelen die je publiceert op naam van een bepaalde (betrouwbare) auteur staan.

Ook van belang voor je betrouwbaarheid is een goede klantenservice die snel te vinden is op je site en waarmee je klanten gemakkelijk contact kunnen opnemen. Verder zijn goede reviews een indicator van je betrouwbaarheid.

Voorbeelden van Google E-A-T

Hoe Google E-A-T er in de praktijk uitziet? Bijvoorbeeld zo:

 • Een nieuwsartikel wordt beoordeeld op journalistieke professionaliteit: de gegeven informatie moet waar zijn en moet op zo’n manier gepresenteerd zijn dat je als lezer het onderwerp begrijpt en daarbij geen bepaalde zienswijze ‘opgedrongen krijgt’. Gerenommeerde nieuwsbronnen hebben vaak duidelijke richtlijnen voor hun verslaggevers om de accuraatheid, kwaliteit en objectiviteit van hun content te waarborgen. Het is een pre als die richtlijnen ook online te vinden en dus te verifiëren zijn.
 • Websites en artikelen die gaan over wetenschappelijke onderwerpen moeten gepubliceerd worden door mensen met een bewezen wetenschappelijke expertise. De zaken die in het artikel aan bod komen, moeten overeenkomen met de wetenschappelijke consensus die heerst over het onderwerp.
 • Geeft een website of online artikel financieel, juridisch of fiscaal advies, dan moet dit advies een betrouwbare bron hebben. Ook moet de informatie regelmatig geüpdatet worden.

Andere onderdelen van de Search Quality Evaluator Guidelines

De Search Quality Evaluator Guidelines gaan niet alleen in op E-A-T, maar geven de Human Evaluators nog meer punten mee om op te letten als zij zoekmachineresultaten of websites beoordelen.

Doel van de pagina

Een belangrijke vraag die Google zich bij elke pagina stelt, is: helpt deze pagina de gebruiker verder? Is dat niet het geval en is er bijvoorbeeld sprake van haatzaaien of van onjuiste informatie, dan wordt de pagina bestempeld als ‘Low Quality Content’. Een pagina waarvan de kwaliteit zo slecht beoordeeld wordt, krijgt geen goede rankings.

Investeer dus altijd in content die nuttig is en een duidelijk doel dient, oftewel: die antwoord geeft op zoekvragen. Voorbeelden die Google noemt van algemene doelen die een pagina kan hebben:

 • Informatie delen over een bepaald onderwerp;
 • Persoonlijke of sociale informatie delen;
 • Foto’s, video’s of andere media delen;
 • Een opinie of standpunt uiten;
 • Entertainen;
 • Producten of diensten verkopen;
 • Een plek creëren waar mensen vragen kunnen stellen en kunnen beantwoorden;
 • Een plek creëren waar mensen bestanden kunnen delen of software kunnen downloaden.

Kwaliteit van de content

Om een bezoeker echt goed van dienst te kunnen zijn en zijn zoekvraag te beantwoorden, moet een pagina voorzien zijn van kwalitatieve content. Kwalitatieve content vereist inspanning, tijdsinvestering, expertise en talent. Aan een kwalitatief goede pagina zie je deze ingrediënten terug: je ziet dat het geen haastwerk is, maar dat de auteur echt zijn best heeft gedaan om zijn verhaal compleet en duidelijk te maken.

Informatie over de website of de auteur (reputatie)

Duidelijke informatie over je website geef je bijvoorbeeld op de pagina Over ons. Laat blijken dat je weet waar je het over hebt door bijvoorbeeld awards te noemen en vakorganisaties waarbij je aangesloten bent. Als auteur doe je er goed aan bijvoorbeeld ervaring, opleidingen en accreditaties te noemen die laten zien dat je een expert bent in jouw vakgebied. Voor webshops is het belangrijk dat er een goede klantenservice is die makkelijk te bereiken is en waarvan de contactgegevens eenvoudig te vinden zijn op de website.

 

YMYL-pagina’s

Expertise, autoriteit en betrouwbaarheid zijn voor elk onderwerp dat online aan bod komt van belang, maar er zijn enkele onderwerpen waarover je als zoeker echt enkel en alleen juiste informatie krijgt voorgeschoteld, omdat verkeerd geïnformeerd worden grote persoonlijke gevolgen kan hebben.

De afkorting YMYL staat voor Your Money or Your Life: YMYL-pagina’s zijn pagina’s die gaan over belangrijke onderwerpen die impact kunnen hebben op je levensgeluk, je gezondheid, je financiële stabiliteit of je veiligheid. Zulke pagina’s noemt Google YMYL-pagina’s, en voor dit soort pagina’s wegen de Google E-A-T-principes extra zwaar.

Your Money or Your Life: voorbeelden

Het zwaarwegende belang van juiste informatie is groot als het om je leven of je geld gaat. Logisch ook: denk nog even terug aan het voorbeeld hierboven waarbij je kampt met ademhalingsproblemen en op internet zoekt naar een goede bron hierover. Je wilt dan een goede, medisch onderbouwde tekst lezen die geschreven is door iemand die een medische achtergrond heeft en van wie bewezen is dat hij weet waarover hij het heeft. Met andere woorden: je zoekt een betrouwbare autoriteit om je verder te helpen.

Hetzelfde geldt als je een hypotheek wilt afsluiten: je gaat een huis kopen en staat dus op het punt om een van de grootste financiële beslissingen van je leven te nemen. Dan wil je advies waarop je kunt vertrouwen en zit je op z’n zachtst gezegd niet te wachten op een malafide hypotheektent die je slinks overhaalt om een hypotheek af te sluiten die je achteraf in de financiële problemen brengt vanwege meerdere addertjes onder het gras.

Je snapt het principe: bij YMYL-pagina’s is het des te belangrijker dat de kwaliteit van de content goed is. Verkeerde informatie kan namelijk grote gevolgen hebben voor iemands levenskwaliteit. Voor ‘normale’ websites kijkt Google dus al naar punten als de kwaliteit van de pagina, het doel van de pagina en E-A-T, maar bij YMYL-pagina’s is Google nog een stuk strenger.

Hoe zet Google de Human Evaluators in?

E-A-T is een menselijk concept en het is dus technisch (nog) niet mogelijk voor Google om het algoritme geheel te laten ‘aanvoelen’ welke websites, pagina’s en auteurs expertise, authenticiteit en betrouwbaarheid uitstralen. Omdat het niet mogelijk is om zonder menselijke tussenkomst te bepalen of een website goed scoort op E-A-T, is  E-A-T geen ranking factor. Dat wil echter niet zeggen dat E-A-T minder belangrijk is: E-A-T is in lijn met alle andere acties van Google, die als grote gemene deler hebben dat ze de zoeker zo snel mogelijk een zo goed mogelijk antwoord willen geven.

Om websites, pagina’s en auteurs te beoordelen op basis van E-A-T zet Google mensen in in de rol van Human Evaluators. De inzichten van de Human Evaluators worden gebruikt om het algoritme te verbeteren. Het is dus niet zo dat de Human Evaluators handmatig de zoekresultaten aanpassen op basis van hun bevindingen.

Dit is hoe Google zijn algoritme bijwerkt op basis van de input van Human Evaluators:

 • Stap 1: De developers van het Googlealgoritme bedenken nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van de zoekresultaten verder te verbeteren.
 • Stap 2: De developers laten de Human Evaluators de zoekresultaten zien met en zonder de nieuwste verbeteringen. Van tevoren weten de Human Evaluators niet welke versie ze te zien krijgen. Hun evaluaitie op basis van de richtlijnen biedt de developers waardevolle feedback op de zoekresultaten.
 • Stap 3: Met de feedback van de Human Evaluators als leidraad beslissen de developers of de verbeteringen voor een positieve of negatieve ervaring zorgen. Als de ervaring positief is, kunnen op basis hiervan verbeteringen in het algoritme worden doorgevoerd.

Meer hierover vind je op deze pagina.

Hoe maak ik mijn website E-A-T-proof?

Door rekening te houden met E-A-T bij de manier waarop je je manifesteert op je website, doe je dus je wat Google graag ziet: je zet de gebruiker en zijn zoekvraag op de eerste plaats.

We lichten graag de belangrijkste manieren toe waarop je je website E-A-T-proof kunt maken.

#1. Houd het belang van backlinks en mentions in het oog

Gary Illyes (Google webmaster trend analyst) stelt dat E-A-T voor het grootste gedeelte gebaseerd is op backlinks en mentions van andere websites. Dit blijkt uit een tweet van Marie Heynes:

I asked Gary about E-A-T. He said it’s largely based on links and mentions on authoritative sites. i.e. if the Washington post mentions you, that’s good.
He recommended reading the sections in the QRG on E-A-T as it outlines things well.@methode #Pubcon
— Marie Haynes (@Marie_Haynes) February 21, 2018

Links zijn wel beter, maar een mention op een hoogstaande website helpt ook zeker mee als je goed wilt scoren op de E-A-T-principes.

Ook interessant: backlinks naar je website hoeven niet per se van websites met een hoge autoriteit te komen. Natuurlijk is het super en helpt het je in de rankings als je backlinks van sites als Wikipedia of het AD krijgt, maar wat ook werkt, is om backlinks te krijgen van websites die op hun beurt backlinks hebben van website met een hoge autoriteit. Dus stel dat de (thematisch relevante) website van Joop een backlink heeft van Wikipedia, dan geeft het jouw website al een E-A-T-boost om een backlink te krijgen van de website van Joop.

#2. Zorg voor een goede online reputatie

Om je online reputatie te achterhalen, kijken de Human Evaluators naar meer dan alleen de backlinks en mentions. Andere zaken waar zij op letten zijn online reviews, awards en aanbevelingen van experts in jouw vakgebied. Dit zijn dus onderdelen waaraan Google waarde hecht. Hoewel E-A-T geen officiële ranking factor is en de Human Evaluators de zoekmachineresultaten niet direct aanpassen aan de hand van E-A-T, is het wel van belang om rekening te houden met deze factoren. Deze ‘menselijke’ benadering waarbij Google wil weten of je website en de info daarop te vertrouwen zijn, is namelijk wel de benadering waar Google volop op inzet.

Wikipedia wordt een aantal keren genoemd in het document met richtlijnen: Human Evaluators worden opgeroepen om te checken of een merk, website of persoon een Wikipediapagina heeft. Als je een Wikipediapagina hebt, zorgt dat dus voor een flinke boost in E-A-T. Het is echter niet gemakkelijk om een Wikipediapagina te krijgen. Een mooie tussenoplossing is om te proberen om genoemd te worden op een Wikipediapagina. Ook dat is helaas niet eenvoudig.

Een andere manier om je online reputatie te checken zijn de reviews die klanten en bezoekers van je website geven over jouw website of bedrijf. Je doet er dus goed aan zo veel mogelijk (goede 😉) reviews te verzamelen op bekende reviewwebsites. Inhoudelijke reviews wegen hierbij zwaarder dan reviews waarin enkel een cijfer wordt gegeven.

Dit zegt Google zelf over Reputation Research in de Search Quality Evaluator Guidelines:

#3. Laat content door experts schrijven

De content die op je website staat, moet geschreven zijn door een expert in je vakgebied. Hoe je dit laat zien? Door bijvoorbeeld een stukje tekst aan je artikelen toe te voegen waarin je de auteur benoemt, uitlegt wat zijn functie is en een korte biografie opneemt.

Nog een stapje verder ga je door te linken naar een aparte pagina die over de auteur gaat. Die pagina gebruik je om te laten zien dat de auteur weet waarover hij praat. Geef een volledige biografie van de auteur en neem in ieder geval de volgende informatie mee:

 • Kwalificaties
 • Prestaties en successen
 • Awards
 • Achtergrond
 • Persaandacht
 • Aantal jaren ervaring binnen de branche

Dit soort informatie is niet alleen relevant als die over de auteur gaat, maar ook als die over je organisatie of je bedrijf gaat.

Vertel verder op de auteurspagina of op de pagina Over ons waarom jullie de meest betrouwbare partij zijn binnen jullie branche en toon dit aan door middel van de genoemde informatie.

Je ziet: je moet een beetje kunnen opscheppen. Van nature vinden mensen het niet fijn om op te scheppen, maar voor E-A-T is dat juist wel belangrijk.

Wil je Google nog een extra stapje helpen, voeg dan schemamarkeringen toe aan je pagina en specificeer daarin de Person en de Author. Zo structureer je de gegevens op een manier die voor Google gemakkelijk te begrijpen is.

#4. Wees transparant

Zorg ervoor dat je website transparant is. Dat doe je onder andere door de volgende items present te hebben op je website:

 • Uitgebreide Over ons-pagina;
 • FAQ-pagina;
 • Makkelijk vindbare contactpagina en meerdere manieren om mensen contact met je te laten opnemen, bijvoorbeeld telefonisch, per mail, met een contactformulier of in een chat;
 • Referenties en externe links naar bronnen, waarmee je laat zien dat je gedegen onderzoek hebt gedaan voor het schrijven van de belangrijkste content op je website;
 • Privacyverklaring en Algemene voorwaarden;
 • Naam van de auteur (en liefst meer informatie over hem of haar) bij je posts;
 • Beveiligde verbinding (SSL).

#5. Maak alle feiten kloppend

Bij YMYL-websites is het cruciaal dat alle feiten kloppen en uiteraard is dit ook belangrijk bij alle andere websites. Google vindt Wikipedia een belangrijk informatiebron, dus feiten moeten in ieder geval overeenkomen met de informatie over het onderwerp op Wikipedia. Door met goede bronnen en verwijzingen naar deze bronnen te werken, maak je het Google makkelijker om te factchecken. Daarnaast laat je op deze manier zien dat je gedegen onderzoek hebt gedaan naar het onderwerp.

#6. Zorg voor pagina’s met een doel

Schrijf content met een duidelijk, nuttig doel: zet de gebruiker op de eerste plaats en schrijf altijd vanuit een zoekvraag of een zoekintentie. Doe dus altijd onderzoek naar welke informatie je doelgroep zoekt en naar de al beschikbare informatie die die zoekvraag (deels) beantwoordt. Zo kom je beslagen ten ijs en voeg je echt iets toe met je content.

#7. Update je content regelmatig

Het is belangrijk dat de content klopt en ook kloppend blijft. Het kan zomaar zijn dat sommige artikelen verouderen en dus op den duur geen juiste informatie meer bieden. Google geeft in de guidelines aan dat het updaten van content om deze reden belangrijk is.

Bij ‘normale’ websites is het al van belang dat content up-to-date is, maar bij YMYL-websites weegt dit criterium extra zwaar. Ook de mate waarin je content updatet is belangrijk voor Google E-A-T: worden er bijvoorbeeld hele alinea’s aangepast en nieuwe stukken content toegevoegd of worden er hier en daar een paar woordjes aangepast?

#8. Genereer Brand Signals

Een belangrijk signaal voor E-A-T is de bekendheid en populariteit van je merk. Een manier waarop Google dit zou kunnen meten is door ‘branded searches’, dus zoeksessies op je merknaam of bedrijfsnaam. Hoe meer branded searches, hoe populairder het merk is. Hierbij gaat het om exacte branded searches, zoals [doublesmart], maar ook om branded searches in combinatie met een andere zoekterm, bijvoorbeeld [doublesmart seo].

Twee manieren om branded searches te vergroten zijn door YouTubemarketing in te zetten en podcasts te maken. Mensen die jouw YouTubevideo zien of jouw podcast luisteren waarin je merknaam duidelijk naar voren komt, zullen snel geneigd zijn om een branded search uit te voeren. Het is namelijk vaak sneller en makkelijker om de naam of bedrijfsnaam te googelen dan om de website op een andere manier te bereiken.

SEO en E-A-T: hoe staat het ervoor met mijn website?

Hierboven vind je antwoord op heel wat vragen over E-A-T. You’re welcome! Maar de belangrijkste vraag krijg je in deze blog niet beantwoord: hoe staat het ervoor met jouw website of het gebied van SEO en Google E-A-T?

Het antwoord op die vraag is gelukkig niet ver weg: je hoeft alleen maar even de telefoon te pakken en ons nummer te draaien (is ons telefoonnummer makkelijk te vinden? 😉). We helpen je graag verder met vragen over hoe Google jouw website ziet.

Meer weten over Google E.A.T.?

Veelgestelde vragen over duplicate content

Is E-A-T belangrijk voor mijn website?

Hier kunnen we kort over zijn: ja! Dat wil zeggen: als je graag van de diensten van Google gebruikmaakt en bezoekers en klanten wilt trekken via de zoekmachine. We gaan er voor het gemak even van uit dat ieder bedrijf daarbij geholpen is, aangezien 93% van de online ervaringen begint bij een zoekmachine en Google verreweg de meestgebruikte zoekmachine is in Nederland.

Technisch gezien dienen de richtlijnen, en dus ook de E-A-T-principes, als referentie voor Google’s Human Evaluators. E-A-T is dus in principe geen ranking factor, maar is wel belangrijk. De richtlijnen geven namelijk duidelijk inzicht in de kant die Google op wil met zijn algoritme en in wat Google zoekt in een webpagina van hoge kwaliteit.

Google E-A-T Google E-A-T