Daarom is het belangrijk om de principes CPA en doel-CPA goed te begrijpen wanneer je adverteert via Google of een andere zoekmachine. Daar gaan wij je bij helpen.

In dit artikel gaan we in op:

  • Wat CPA is
  • De doel-CPA begrijpen
  • Waarom CPA een belangrijke metric is

Wat is CPA?

CPA is een afkorting die staat voor Cost Per Action of Cost Per Acquisition. De CPA is een metric die wordt gebruikt om het succes van online advertenties te meten. Specifiek betreft het de kosten die je bedrijf heeft moeten maken om één conversie (actie) te behalen.

Zo’n conversie of actie kan van alles zijn: van het doen van een aankoop tot het invullen van een formulier of downloaden van een bestand.

Daarmee ligt de CPA dus eigenlijk altijd hoger dan de CPC (Cost Per Click), een andere bekende metric binnen SEA. Je hebt immers meerdere kliks nodig om tot één conversie te komen. De uiteindelijke CPA komt dan neer op het aantal benodigde kliks voor één conversie, vermenigvuldigd met de gemiddelde CPC.

Dat houdt in dat je de CPA positief kunt beïnvloeden door:

  • De kosten per klik omlaag te brengen (de benodigde klikken voor één conversie zijn immers per stuk voordeliger)
  • Je conversieratio te verhogen (er zijn dan immers minder kliks nodig om tot één behaalde actie te komen)

Ook je kwaliteitsscore heeft grote invloed op je uiteindelijke CPA. Deze score speelt immers een belangrijke rol in de werking van de veiling en de kans dat iemand uiteindelijk converteert.

Doel-CPA

Doel-CPA is een geautomatiseerde, slimme biedstrategie van Google Ads, waarbij de biedingen binnen je campagnes automatisch worden geoptimaliseerd om zoveel mogelijk acties te genereren voor hetzelfde budget.

Dat wil zeggen dat in deze biedstrategie dus wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke CPA. Want hoe lager de CPA, hoe meer conversies je voor hetzelfde bedrag kunt realiseren.

Meer weten over SEA? We hebben een hele SEA kennisbank voor je. Allemaal handige artikelen met bruikbare informatie die onze SEA specialisten met alle liefde delen met de wereld!

Veel gestelde vragen over CPA

Wat betekent CPA?

CPA is een afkorting van Cost Per Action of Cost Per Acquisition. Dit betekent letterlijk vertaald de kosten per actie, of kosten per acquisities. Het is het bedrag dat je aan advertentiekosten kwijt bent om één conversie (een actie van je doelgroep) te behalen.

Je berekent de CPA door het totaal bestede advertentiebudget te delen door het aantal conversies dat dit heeft opgeleverd. Heb je bijvoorbeeld €400,- aan klikkosten betaald en heeft dit 10 conversies opgeleverd, dan is de CPA €40,-    

Een doel-CPA kun je zien als het gemiddelde bedrag dat je wilt betalen voor een conversie. Met een doel-CPA biedstrategie geef je Google Ads de ruimte om biedingen en advertenties te optimaliseren op het bereiken van zoveel mogelijk conversies binnen het beschikbare budget, dus voor een zo laag mogelijke CPA. 

Meer weten over CPA?
CPA CPA