Loader

Wat is een zoekopdracht?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

Een zoekopdracht is het woord of de combinatie van woorden die door een persoon wordt ingevoerd in het zoekveld. Wanneer iemand op zoek is naar informatie over een specifiek onderwerp, dan zal deze persoon een zoekopdracht ingeven. Hoewel de termen elkaar veel overlappen is een zoekopdracht niet hetzelfde als een zoekterm. Wat is zoekopdracht en hoe verschilt deze met een zoekterm?

Definitie zoekopdracht

De sleutel bij deze term ligt in het woord ‘opdracht’. De gebruiker geeft de zoekmachine een opdracht om informatie te zoeken over een bepaald onderwerp. Dat betekent overigens niet dat iedere zoekopdracht op de meest optimale wijze wordt ingetypt. Zo worden er bij het ingeven van zoekopdrachten veel typefouten of grammaticale fouten gemaakt, daarnaast kan het lastig zijn om precies de juiste zoekopdracht te bepalen die aansluit bij het gewenste antwoord.

Wat is een zoekwoord?

Wanneer je uitgaat van de aanbieder spreken we van zoekwoord. Dit is het woord (of de term) waar je als organisatie bij een online strategie of campagne op richt en wellicht ook mee adverteert. Dit kan hetzelfde woord of combinatie van woorden zijn waar iemand op zoekt, maar dat is niet altijd het geval.

Een zoekopdracht is dus de term die van belang is voor de partij die zoekt, een zoekwoord (of zoekterm) is van belang voor partij die aanbiedt.

Google Webmaster Tools

Google biedt diverse gratis analyse tools aan om de populariteit van zoekopdrachten in kaart te brengen. Dit helpt aanbieders om de doelgroep op de juiste wijze aan te spreken. Het is aan de commerciële partij of informatieverstrekker om de manier van zoeken te doorgronden, om zo de zoekwoorden beter af te stemmen op de beoogde doelgroep.

Kunstmatige intelligentie

Het zoekalgoritme van zoekmachines als Google en Bing wordt steeds geavanceerder. Verkeerde schrijfwijzen worden automatisch gecorrigeerd, en synoniemen worden ook meegenomen in de zoekresultaten. Ook bij zoekmachine advertenties kan rekening gehouden worden met alternatieve zoekopdrachten, of ze kunnen juist uitgesloten worden.

Context wordt steeds belangrijker bij zoekopdrachten, en zoekmachines leren steeds beter de bedoeling van de zoekende partij te interpreteren.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

Meer weten over online marketing? Bekijk alle begrippen. Terug naar de begrippenlijst

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close