Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Frictie is een synoniem voor wrijving, een natuurkundig verschijnsel dat duidt op de weerstand die ontstaat op het moment dat twee oppervlakken over elkaar heen schuiven. Deze wrijving kan leiden tot productie van warmte, de vorm kan veranderen en de snelheid kan afnemen. Frictie kan naast gebruik in natuurkunde ook op andere gebieden van toepassing zijn, denk aan frictie tussen personen of bedrijven. Wat betekent frictie en tot welke resultaten kan wrijving leiden?

Wat is frictie?

In de natuurkunde kunnen veel processen plaatsvinden. Bij frictie zijn er altijd twee oppervlakken die over elkaar heen schuiven, frictie kan dus niet plaatsvinden met slechts één object. Er zijn verschillende soorten wrijving te onderscheiden:

  • Statische wrijving: Voorwerpen bewegen niet ten opzichte van elkaar.
  • Dynamische wrijving: Voorwerpen bewegen ten opzichte van elkaar.
  • Stick slip: De wrijving wordt tijdelijk meer of minder zoals bij een strijkstok op de snaren van een viool.
  • Viskeuze wrijving: In dit geval is er een vloeistoflaag aanwezig zoals bij smering van twee vaste delen.

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op frictie, daarom is het niet te berekenen maar wel te meten. Wrijving kan voorkomen bij zowel vaste stoffen als bij vloeistoffen, gassen en combinaties hiervan. Hoe sterk de invloed van wrijving is kan worden gedemonstreerd met twee dikke boeken met dunne pagina’s. Door de bladzijden om en om in elkaar te schuiven ontstaat er een wrijving die dermate hoog ligt dat uit elkaar trekken enorm veel kracht kost. De afzonderlijke pagina’s genereren betrekkelijk weinig wrijving maar in totaal zijn de krachten enorm.

Frictie tussen personen

Ook tussen mensen kan frictie ontstaan, in dit geval gaat het om figuurlijke weerstand. Dit kan in de persoonlijke sfeer zijn zoals onenigheid tussen gezinsleden of vrienden. Er kunnen problemen zijn in de relationele sfeer, onenigheid over zaken of miscommunicatie die kunnen escaleren. Ook binnen bedrijven komt dergelijke frictie regelmatig voor, waarbij collega’s of andere personen binnen de organisatie het niet eens zijn met elkaar. Een middel om arbeidsconflicten op te lossen en de frictie weg te nemen is mediation. In dit geval zal er een onafhankelijke mediator worden ingeschakeld die met de betrokken partijen spreekt en probeert tot een gezamenlijk gedeelde oplossing te komen. Hierbij is het doel de frictie weg te nemen.

Om frictie tot stand te brengen zijn er twee objecten of personen nodig. Met andere woorden; personen die niet in relatie staan tot elkaar kunnen ook geen onderlinge frictie teweegbrengen. Frictie tussen personen kan lucratief zijn. Zo wordt in de roddeljournalistiek flink geprofiteerd van (vermeende) conflicten tussen personen. Ook beroemdheden doen hier aan mee door vetes in de publiciteit te brengen die niet altijd even serieus blijken te zijn. Rappers hebben deze strategie regelmatig gebruikt door via hun muziek kritiek te uiten op meer succesvolle collega’s, overigens met wisselende resultaten.

Frictie tussen bedrijven

Ook bedrijfsmatig kan er frictie ontstaan. Dit kan vanuit het oogpunt van concurrentie komen, persoonlijke verschillen of acties uit het verleden. Overigens is het mogelijk dat de visie van buitenaf op deze wrijving niet altijd overeenkomt met de werkelijke situatie, of niet volledig is.

Toen computertechnologie in populariteit toenam bij de consument zouden Apple en Microsoft regelmatig tegenover elkaar worden geplaatst in de media. Dit kwam voor een deel door de onderlinge concurrentie, beide merken spraken voor een deel dezelfde doelgroep aan. Daarnaast werden de boegbeelden van deze bedrijven, respectievelijk Steve Jobs van Apple en Bill Gates van Microsoft, als persoonlijke vijanden neergezet terwijl ze in werkelijkheid regelmatig met elkaar hebben samengewerkt. Zo zou Microsoft het populaire Office pakket naar de Mac brengen terwijl het op dat moment niet goed ging met Apple. De beeldvorming in de media werd versterkt door advertenties zoals de Apple versus PC reclames waarin Apple computers als jong en hip alternatief voor Windows PC’s werden neergezet.

Hoewel de familie Albrecht bekend staat om hun geslotenheid is het bekend dat het familiebedrijf Aldi opgesplitst is in twee delen met een iets afwijkende formule en zakelijk model. Er was frictie ontstaan tussen de broers Karl en Theo Albrecht waardoor de onderneming gesplitst werd. Toch kopen ze nog steeds een deel van hun producten gezamenlijk in.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z