ChatGPT prompt tips: dit doen succesvolle marketeers

Datum: juni 14, 2024, Auteur: Paola, Categorie: Artificial Intelligence
chat gpt prompttips DoubleSmart

Ben jij net begonnen met het gebruiken van AI in je werk of voor privédoeleinde? Goed bezig! Best wel overweldigend, toch? Of ben je al even onderweg en krijg je nog niet de gewenste resultaten terug? Hulp is onderweg. Met onze ChatGPT prompt tips leer je hoe je deze techniek onder de knie krijgt. De marketingspecialisten bij DoubleSmart passen ze al toe. Onze Head of AI & Training, Paola Hoogervorst, deelt in deze blog de prompttips die ze tijdens AI-training geeft.

“Prompstructuur + instructies = maximale AI uitkomst”

Paola: “Tijdens het geven van trainingen en het coachen van collega’s besteed ik veel aandacht aan de structuur van een prompt. Ons SMART-promptframework is een goed voorbeeld hoe je een AI-model als ChatGPT, Perplexity of Gemini instructies geeft. Beantwoord je de vragen die horen bij Situatie, Mikpunt, Achtergrond, Rol en Taak dan ben je al een heel eind op weg. Als je dat in de vingers hebt, is het tijd om de wijze waarop je de input geeft te gaan verbeteren”.

Begin bij de basis met deze zeven ChatGPT prompt tips

Net zoals voor het zoeken van informatie op het internet zijn er voor het gebruik van AI ook praktische ChatGPT promptips om betere resultaten te krijgen. Dit zijn enkele basistips die ik altijd behandel.

1. Bepaal het doel

Voordat je een ‘ChatGPT-prompt’ samenstelt, beslis wat het gewenste eindresultaat is. Een goed vastgesteld doel verbetert de respons aanzienlijk. Vraag jezelf af: “Wat wil ik precies dat ChatGPT doet?”

2. Wees specifiek

Precisie is cruciaal bij het formuleren van je prompts. Hoe duidelijker je vraag, hoe relevanter het antwoord dat ChatGPT genereert. Dus, wanneer je om informatie of hulp vraagt, zorg ervoor dat je zo specifiek mogelijk bent. Laat zo min mogelijk over aan interpretatie.

3. KISS: keep it simple and stupid

Eenvoud is sleutel wanneer je met ChatGPT werkt. Lange, ingewikkelde zinnen verzwaren het begripsproces en kunnen onjuiste resultaten leveren.

4. Geef context

Er zijn vele manier om ChatGPT meer achtergrondinformatie te geven. Vertel hem bijvoorbeeld wie jij bent, wat je bedrijf doet, wie jouw doelgroep is en wat de oorzaak is van een probleem.
Het helpt ook om bronnen te geven waar hij achtergrond informatie kan lezen. Je kunt url’s toevoegen, verwijzen naar YouTube video’s maar ook Word, Excel documenten, pdf’s of zelfs screenshots uploaden van belangrijke informatie.

5. Splits complexe vragen op

Voor complexe vragen of taken, splits je prompt op in meerdere deelprompts. Stel eerst een bredere vraag en gebruik de antwoorden daarop om dieper in te gaan met vervolgprompts. Zo kun je het model stapsgewijs sturen naar het gewenste eindresultaat. Deze methode wordt ook wel de “chain-of-thought methode” genoemd.

6. Volgorde van input aanpassen

Met welke informatie je begint of eindigt, kan beduidend andere resultaten geven. Schrijf eerst een prompt waarbij je begint met de context en eindigt met de taak. Doe het dan andersom en analyseer of de uitkomst er beter of slechter van geworden is. De uit te voeren taak zowel aan het begin als het eind van de prompt vermelden, kan de uitkomst ook positief beïnvloeden.

7. Testen, testen, testen

Als je niet direct krijgt wat je verwachtte. Verander dan de formulering van je prompt lichtelijk. Soms kan een kleine aanpassing in woordkeuze of zinsstructuur al leiden tot een veel bruikbaarder antwoord. Experimenteer met verschillende manieren van het stellen van een vraag om te zien welke het beste resultaat levert. Dit helpt bij het verfijnen van de prompts voor toekomstig gebruik.

Paola vertelt verder. Overigens, deze tips gelden voor alle generatieve AI-systemen. Dus niet alleen maar ChatGPT maar ook bijvoorbeeld voor Google Gemini of Microsoft CoPilot. En geldt voor alle soorten generatieve AI. Dus of je nu beelden maakt, teksten schrijft, muziek maakt of bijvoorbeeld programmeert met AI. Pas deze tips toe en je gaat al goed van start.

Expert AI-prompttips voor nog betere resultaten

In december 2023 publiceerde de Zayed University of AI (Abu Dhabi/ Verenigde Arabische Emiraten) samen met OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT) de resultaten van een onderzoek hoe je betere antwoorden uit taalmodellen als AI krijgt. Ze kwamen uit op 26 principes welke beschreven staan in een rapport met veel tekst en kleine letters. Omdat ik weet dat elke marketeer vaak tijd te kort heb, heb ik hier de belangrijkste ChatGPT prompt tips voor je op een rij gezet.

1. Zorg voor een duidelijke promptopbouw

a) Zorg voor structuur:
#Taak
Jouw taak is…

#Rol
Je bent een….
Ons SMART promptframework is daar een goed voorbeeld van.

b) Gebruik witregels

c) Pas markdown techniek toe. Dit zorgt dat een platte tekst toch structuur krijgt zonder dat je html hoeft te gebruiken.

d) Benadruk belangrijke *woorden*

2. Schrijf duidelijke instructies

a) Gebruik direct en duidelijk taalgebruik. Schrijf dus in een actieve manier en vermijd woorden als moeten, willen en kunnen.

b) Vermijd negatieve woorden als “niet” en “geen”. Benadruk wat je wel wilt.

c) Benoem doelgroep en land. Dit zorgt ervoor dat het AI-model zich focust op de Nederlandse taal en situatie.

d) Gebruik leidende woorden:

 • Analyseer…
 • Begin met…
 • Overweeg eerst…
 • Doe het stap voor stap…

3. Straffen en belonen

Deze tip komt wellicht gek over. Maar het helpt echt. Geef maar eens een prompt en pas de eerste keer straffen toe en de volgende keer belonen. Zie dan wat er gebeurt.

Straffen en streng zijn helpt. Gebruik zinnen als:

 • Je wordt ontslagen als…
 • Jouw antwoord moet tenminste een 9+ zijn…
 • Je krijgt € 500,- salaris minder, als…
 • Bij onjuiste antwoorden, wordt jouw taak herhaald tot het correct uitgevoerd is.

Belonen helpt:

 • Als je dit foutloos doet dan krijg je € 1.000,-.
 • Je krijgt een fooi van € 750,- als …
 • Na elke goed uitgevoerde taak, wordt de feedback positiever.

 4. Opdracht begrepen?

Bij communicatie tussen twee mensen kan er ruis op de lijn ontstaan. Tussen mens en AI kan dat ook. Dat komt omdat AI’s vaak een soort vaste instructies volgen en niet echt goed zijn in het oppikken van de kleine details of de diepere betekenis van wat we zeggen. Ze kunnen niet zoals mensen snel aanpassen of tussen de regels lezen. Gelukkig zijn er handigheidjes om dit te voorkomen. Voeg de volgende zin toe:

 • Vertel in jouw eigen woorden wat de opdracht is.
 • Heb je alle informatie die je nodig hebt om de opdracht uit te voeren?
 • Stel mij zoveel mogelijk vragen om de opdracht goed uit te voeren.

Wil je het rapport “Principled instructions are all you need for questioning LLama-1/2, GPT-3.5/4″ toch zelf lezen, bekijk deze dan hier. Ook de documentatie van OpenAI zelf legt deze en nog vele andere promptprincipes goed uit.

Je bent goed bezig!

Je bent nu uitgerust met enkele van de meest effectieve strategieën en technieken om ChatGPT en andere AI-systemen volledig te benutten. Of je nu een beginnende gebruiker bent of al ervaring hebt, deze tips helpen je om de interactie met AI te optimaliseren en te zorgen voor nauwkeurigere en meer relevante antwoorden.

Paola eindigt met haar laatste tip: Blijf schaven aan je technieken, test nieuwe benaderingen en sta open voor de mogelijkheden die AI je biedt. Stimuleer jezelf en anderen om voortdurend te groeien en te innoveren.

Ook jij kunt een AI-expert worden

Ik geef regelmatig webinars en AI-trainingen. Heb jij of jouw team behoefte om op weggeholpen te worden met het toepassen van AI in jullie werk? Bekijk dan onze AI-training. Deze geven we ook incompany. Of download mijn gratis AI promptgids voor e-commerce met vele praktische prompts.

Veel gestelde vragen over het schrijven van ChatGPT prompts

Wat is een ChatGPT prompt?

Een prompt is een vraag of opdracht die je aan een AI-systeem geeft, zoals ChatGPT, om het aan te sturen op wat het moet doen of antwoorden. Het is de manier waarop je met het AI systeem ‘praat’. Hoe duidelijker en specifieker je je prompt maakt, hoe beter de AI begrijpt wat je van hem verwacht en hoe nauwkeuriger het antwoord zal zijn.

Een prompt raamwerk is een gestructureerde methode voor het formuleren van vragen of opdrachten aan een AI-systeem zoals ChatGPT. Het biedt richtlijnen die zorgen dat je verzoeken duidelijk en effectief zijn, met alle essentiële informatie. Dit verhoogt de kans op relevante en accurate antwoorden van de AI.

Vermijd in je prompts vage of dubbelzinnige formuleringen, te complexe vragen, en het gebruik van te specifiek jargon of slang. Zorg dat je prompt specifiek en duidelijk is, en vermijd aannames over voorkennis van de AI. Een te korte prompt kan ook essentiële informatie missen, dus zorg voor voldoende details. Door deze richtlijnen te volgen, help je de AI jouw vraag beter te begrijpen en krijg je nauwkeurigere antwoorden.

ChatGPT prompt tips: dit doen succesvolle marketeers ChatGPT prompt tips: dit doen succesvolle marketeers 2024-07-19
DoubleSmart
DoubleSmart