Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Second-opinion staat voor een tweede mening. Wanneer twee partijen het niet eens zijn, of iemand twijfel heeft bij de eerste mening. Het kan een informele manier zijn om een beslissing te maken, het is ook mogelijk dat het een dispuut tussen twee partijen betreft. In een aantal gevallen is een tweede opinie juridisch afdwingbaar. Wat is Second-opinion en hoe kan dit in praktijk worden toegepast?

Wat is Second-opinion?

Hoewel de definitie van Second-opinion erg breed is, lijkt de term zo ingeburgerd dat er geen duidelijk Nederlands equivalent voor bestaat. Er zijn verschillende situaties waarin een persoon besluit om een externe partij in te schakelen voor een additionele mening zoals:

Een arts stelt een behandeling voor. De patiënt twijfelt of dit de juiste oplossing is en vraagt een andere arts om ook een diagnose te stellen.
Een advocaat stelt voor om een schikking te treffen. De cliënt wil graag weten hoe een andere advocaat over dit advies denkt.
Een werknemer heeft een conflict met een collega. Om deze impasse te doorbreken wordt een derde, onpartijdige werknemer gevraagd om een mening uit te brengen.

Twijfel wegnemen

De reden om een Second-opinion aan te vragen is het wegnemen van twijfel, met name in situaties die onomkeerbaar zijn. Als een chirurg voorstelt om een been af te zetten vanwege een infectie, is het niet vreemd als de patiënt navraag wil doen bij een tweede chirurg die wellicht een minder ingrijpende oplossing voorstelt. Daarnaast kan het ook een vorm van bevestiging zijn: Een persoon heeft een mening gevormd. Een andere persoon, vaak een expert op een specifiek vlak, komt met een afwijkend advies. De persoon gaat vervolgens op zoek naar iemand die de oorspronkelijke mening zal bevestigen. Pas wanneer de tweede expert de mening van de eerste bevestigd wordt de afwijkende opinie geaccepteerd.

Soms is er sprake van een gelijke verhouding tussen de twee oorspronkelijke partijen zoals bij collega’s het geval is, het kan ook een ongelijke verhouding zijn zoals bij een patiënt / arts relatie.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z