Loader
S
M
A
R
T

Specifiek

Bij DoubleSmart definiëren we doelen van een campagne of project zo specifiek mogelijk. Dit betekent dat duidelijk moet zijn wat er bereikt wordt, wie er bij het project betrokken zijn en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om van succes te kunnen spreken. Een specifiek doel is duidelijk afgebakend en biedt houvast tijdens de campagne.

Meetbaar

Handige software en tools maken het mogelijk om de voortgang van een marketingcampagne te volgen. Betrouwbare resultaten geven zicht op de potentie in de markt en de huidige stand van zaken. Ieder doel dat geformuleerd wordt moet daarom meetbaar zijn. Samen met de klant bepalen we een manier om de meetbaarheid in kaart te brengen. Dit kan door een doel te stellen in termen van omzetcijfers, kosten per lead, bezoekersaantallen of posities in Google.

Acceptabel

De doelen die de basis vormen voor een project of campagne moeten acceptabel zijn in termen van inzet en investering. Binnen het beschikbare budget denken we hierin mee en komen we tot een investering met een gezonde verhouding tussen kosten en rendement. Door de investering acceptabel te houden behoud je draagvlak binnen het bedrijf en is het mogelijk om binnen afzienbare tijd resultaat te boeken.

Realistisch

The sky is the limit. Toch is het belangrijk om ook realistisch te blijven. Hierbij spelen de potentie van de markt en de aanwezige concurrentie een belangrijke rol. Binnen het bepalen van de doelen zal hier dan ook aandacht aan besteed worden. Op basis van het marktonderzoek kan bepaald worden wat een realistisch doel is binnen de beschikbare tijd en het budget.

Tijdsgebonden

Om tot een concreet doel te komen is het belangrijk om een uiterste datum op te nemen in het doel. Bij een marketingcampagne is dit doorgaans een datum waarop een evaluatie plaatsvindt. Bij het ontwikkelen van een website zal deze datum een streefdatum zijn voor de afronding van het project.

 

Enthousiast geworden over onze werkwijze? Neem dan contact op

DoubleSmart heeft mij geholpen beter vindbaar te worden in de gratis zoekresultaten van Google. Daardoor zijn mijn bezoekersaantallen met 125% gestegen en is het niet meer nodig om veel geld uit te geven aan Google AdWords. Deze stijging zie ik ook terug in de aanvragen die binnen komen via de website.

G. Domenie - www.tapijtreinigingbenelux.com

DoubleSmart helpt mij niet alleen bij het verbeteren van de vindbaarheid van mijn webwinkel, maar geeft ook tips om meer conversies te realiseren. Deze mix van zoekmachine marketing advies en uitvoering maakt de samenwerking erg prettig.

J. de Reuver - www.delaadkabelshop.nl

DoubleSmart helpt ons aan meer website bezoekers, leads en klanten. Via een tip kwamen we terecht bij DoubleSmart. Het blijkt een perfecte match te zijn. Het kennismakingsgesprek klikte meteen en de eerste resultaten (meer omzet met nieuwe klanten) zijn absoluut veelbelovend. Het nakomen van afspraken, enthousiast meedenken en deskundige werkuitvoering zijn van toegevoegde waarde voor ons. DoubleSmart is een prachtbedrijf om mee samen te werken.

F. de Bock - www.nieuwsbriefsysteem.nl

Voor mij als webwinkel eigenaar is een goede vindbaarheid cruciaal. De jongens van DoubleSmart geven praktisch advies en nemen de tijd om je persoonlijk verder te helpen. DoubleSmart is voor mij een echte partner op het gebied van online marketing.

S. van Rozendaal - www.easyplants.nl

DoubleSmart heeft ongeveer een jaar geleden een website ontwikkeld voor Feestmuziek.nu. Inmiddels zijn mijn posities in de zoekmachines sterk verbeterd en scoor ik op belangrijke termen op de eerste pagina door de zoekmachine optimalisatie diensten van DoubleSmart. Dit is ook goed te merken in de aanvragen die via mijn website binnen komen.

M. Holtgreve - feestmuziek.nu