Loader

Wat is marketing?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

Marketing is een verzamelnaam voor de acties en processen die gericht zijn op het maken, communiceren, delen en bezorgen van aanbiedingen die een waarde vertegenwoordigen voor klanten, partners en de maatschappij als geheel. De methoden en invulling zullen per media type verschillen, denk aan drukwerk, televisie of online publicaties. Wat is marketing en hoe kun je dit SMART ten uitvoer brengen?

Definitie marketing

Een goed product of dienst verkoopt zichzelf niet, er moet hard gewerkt worden om deze zaken onder de aandacht te brengen. Een goede marketingcampagne kan de zichtbaarheid en winst verbeteren, een slechte campagne daarentegen kan een potentieel goed aanbod doen mislukken. Naast traditionele kanalen zoals de gedrukte media, radio en televisie is online marketing een belangrijk deel gaan uitmaken van een marketingstrategie. Niet in de laatste plaats vanwege de meetbaarheid in termen van views, kliks, conversies en andere objectief meetbare criteria. Er zijn verschillende strategieën mogelijk waarbij de SMART methode populair is bij veel professionals.

Hoe werkt SMART marketing?

Bij het bepalen van doelstellingen biedt het voordeel om duidelijke criteria te stellen. Hiervoor is de SMART marketing formule bedacht die bestaat uit vijf meetpunten:

 

  1. Specific (Specifiek): De doelstelling moet duidelijk gedefinieerd worden zodat de propositie helder is voor de doelgroep.
  2. Measurable (Meetbaar): De kwalitatieve en kwantitatieve aspecten moeten meetbaar zijn.
  3. Actionable (Activerend): De informatie moet de ontvanger aanzetten tot een specifieke actie of conversie.
  4. Relevant (Relevant): De oplossing sluit aan bij het oorspronkelijke probleem.
  5. Time-bound (Tijdgebonden): Er is een tijdsspanne waarin de doelstelling behaald moeten worden om tot een succesvolle campagne te leiden.

 

Daarbij moet opgemerkt worden dat de interpretatie van de SMART methode niet door iedereen hetzelfde wordt geïnterpreteerd, en dat de invulling per situatie kan verschillen. Het zijn daarmee handvatten om een project aan te pakken, het hoeft niet naar de letter gevolgd te worden om effectief te zijn.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

Meer weten over online marketing? Bekijk alle begrippen. Terug naar de begrippenlijst

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close