Loader

Wat is een E-mailadres?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

Een E-mailadres is een uniek adres om communicatie via internet mogelijk te maken. Berichten worden eerst opgesteld en vervolgens naar één of meerdere adressen verzonden. E-mails kunnen lokaal worden opgeslagen of online. Wat is een E-mailadres en hoe is een mailadres opgebouwd?

Definitie E-mailadres

De eerste E-mail werd gestuurd door Ray Tomlinson in 1971. Hij stuurde zichzelf een test mailtje met daarin de tekst “something like QWERTYUIOP.” Hoewel hij deze mail verzond naar zichzelf, ging het bericht via ARPANET, de voorloper van het internet zoals we dit nu kennen. In 1996 werden er voor het eerst meer e-mails verstuurd dan fysieke brieven. Iedere mail account is gekoppeld aan een uniek E-mailadres, dat altijd op dezelfde wijze is gestructureerd:

  • De naam: Dit kan een alias zijn, een gebruiker, eigennaam, groep of afdeling van een organisatie.
  • Het @ karakter: In Nederland wordt deze ‘at’ ook wel ‘apenstaartje’ genoemd. Het is noodzakelijk voor alle mails die via het SMTP protocol worden verstuurd om een @ te bevatten. Ook de eerste mail van Tomlinson had dit karakter.
  • Domeinnaam: Dit is het domein waartoe het E-mailadres behoort. De extensie bepaalt het toplevel domein. Aanbieders kunnen per regio andere extensies gebruiken. Zo is er naast @yahoo.com ook een @yahoo.nl mailadres mogelijk.

Hoe wordt E-mailverkeer verzonden en ontvangen?

Om E-mails te zenden en ontvangen is een mailprogramma vereist, ook wel een mail client genoemd. Dit kan een applicatie zijn zoals Microsoft Outlook voor Windows, of een webmail dienst zoals Gmail. Deze programma’s maken verbinding met een server om mails te downloaden, in de meeste gevallen worden berichten ook online bewaard. Het is overigens wel in te stellen dat mails na downloaden worden verwijderd van de server. Het is eveneens mogelijk om dezelfde mail direct naar een groot aantal ontvangers te sturen. Voor marketing doeleinden wordt vaak gebruik gemaakt van mailing diensten zoals MailChimp, waarmee bijvoorbeeld geautomatiseerde marketing E-mails verzonden worden.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

Meer weten over online marketing? Bekijk alle begrippen. Terug naar de begrippenlijst

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close