Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Zichtlijn is een term die letterlijk staat voor een denkbeeldige lijn zonder obstakels. Deze term wordt bijvoorbeeld toegepast in stedenbouwkundige projecten en landschapsinrichting. In het theater geeft het aan wat een toeschouwer wel of juist niet kan zien. Daarnaast wordt het ook gebruikt in zowel het bedrijfsleven als voor winkelinrichting. Wat is zichtlijn en hoe wordt dit gebruikt in zakelijke zin?

Wat is zichtlijn?

De betekenis van zichtlijn is niet eenduidig te definiëren, hoewel het in alle gevallen wel uitgaat van hetzelfde principe. Wat kun je zien vanuit een specifiek punt? Dit kan letterlijk worden opgevat of figuurlijk van aard zijn. Wanneer er een boom of een flatgebouw staat is het niet mogelijk te zien wat er zich achter die boom of flat staat. Dit kan zowel negatief als positief uitgelegd worden. Wanneer een hotel het zicht op een strand met zee belemmert is dit doorgaans niet gewenst, als er een rij bomen voor een afvalverwerking plantage staat wordt dit doorgaans als positief ervaren.

Zicht op de koers van een bedrijf

Het komt regelmatig voor dat werknemers netjes hun werk doen, maar eigenlijk niet goed begrijpen waarom ze dit werk uitvoeren. Ze zien het grotere geheel niet waar hun werk deel van uitmaakt. Door als management de zichtlijn te vergroten en te laten zien wat de doelstellingen zijn is het mogelijk om de betrokkenheid van het personeel te verhogen en de geleverde prestaties mogelijk meer focus te geven.

Zicht op de winkelinrichting

In een winkel zijn er twee manieren om met de zichtlijn om te gaan. Zo kan er worden gekozen voor overzicht; als klanten meer producten kunnen zien is de kans groter dat ze meer aanschaffen dan ze eigenlijk van plan waren. Er kan ook juist worden gekozen voor een inrichting waarbij de klant moet zoeken naar producten, en onderweg allerlei interessante producten tegenkomt om de omzet te verhogen. IKEA past een combinatie van beiden toe met afwisselende nauwe doorgangen en grotere ‘eilanden’ met een ruimere zichtlijn om de klantbeleving te sturen.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z