Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

De wet bescherming persoonsgegevens of WBP werd op 1 september 2001 ingevoerd ter vervanging van de Wet Persoonsregistratie uit 1989. In 2016 werd de WBP wet vervangen door de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze richtlijnen en wetten wordt aangegeven hoe organisaties met gegevens van personen om dienen te gaan. Wat is Wet Bescherming Persoonsgegevens en waarom is de WBP vervangen door de AVG?

Wat is wet bescherming persoonsgegevens?

Bij veel transacties is het nodig om persoonlijke gegevens te verstrekken. Bij aankoop van een product online, maar ook bijvoorbeeld bij het aangaan van een abonnement bij een sportschool. Met al deze informatie komt de privacy en veiligheid van burgers in het geding. Om organisaties te wijzen op het belang van veilig opslaan van persoonlijke data werd deze wet ingevoerd. Niet alleen moeten gegevens veilig opgeslagen worden, burgers hebben ook het recht om deze informatie in te zien, de gegevens te corrigeren en bezwaar te maken tegen het gebruik van de informatie.

Overstap naar AVG

De betekenis van wet bescherming persoonsgegevens was inhoudelijk verouderd door de toenemende focus op internet dienstverlening en de samenwerking tussen Europese landen. Hoewel de voorgaande set richtlijnen reeds gebaseerd was op de Europese Dataprotectierichtlijn werden de regels binnen de EU uniform gemaakt. Het resultaat hiervan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming die beter bekend is als de AVG-wetgeving. Er werd een overgangsperiode van twee jaar gehanteerd voor organisaties om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. De WBP wet is daarmee niet meer van toepassing.

Welke informatie heeft een organisatie nodig?

Er zijn conflicten geweest waarbij de Rechter uitspraak moest doen over de verwerking van persoonlijke gegevens. Zo vond een klant het niet nodig om een postadres in te voeren om een telefoonabonnement af te sluiten. De provider vond dit wel een voorwaarde om de klant te bedienen. De Rechter oordeelde dat een e-mailadres voldoende was om de klant te benaderen, een huisadres geven kon niet verplicht worden gesteld om de dienstverlening ten uitvoer te brengen. Daarom zullen bestelformulieren doorgaans verplichte en optionele velden bevatten.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z