Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Een vakblad is een tijdschrift dat exclusief gericht is op een specifieke beroepsgroep. Het kan worden gepubliceerd door een beroepsvereniging of belangenbehartiger, of door een commerciële partij die speciaal magazines samenstelt voor de beoogde doelgroep. Wat is een vakblad en hoe is de inhoud veranderd ten opzichte van vroeger?

Wat is vakblad?

Het eerste vakblad is ontstaan ten tijde van de industriële revolutie aan het einde van de negentiende eeuw, en was gericht op professionals in de leerindustrie. Omdat er steeds meer vakmensen kwamen die een specifiek beroep uitoefende, bestond er ook een vraag naar informatie door specialisten op dat vakgebied. Een tijdschrift bleek een goede vorm om professionals te informeren, en kennis over te dragen. De eerste Vakbladen werden redactioneel ingevuld en verspreid door de beroepsorganisaties zelf, die vaak ook in deze periode opgericht werden. Er is een grote diversiteit in deze magazines, van een Vakblad voor de bloemisterij tot een vakblad kraamzorg.

Inhoud van vakbladen

Hoewel de beroepen sterk uiteenlopen is het format van deze tijdschriften redelijk uniform. Zo is er doorgaans praktische informatie te vinden, hoe bepaalde gereedschappen werken bijvoorbeeld, of speciale technieken om een project of handeling uit te voeren. Daarnaast zijn er vaak interviews met branchegenoten die een persoonlijke visie op het werk geven. Ook is er doorgaans ruimte voor luchtige onderwerpen om het blad een zekere amusementswaarde te bieden.

Van diepgaand naar oppervlakkig

Toen de eerste vakbladen werden gepubliceerd was er veel behoefte aan duidelijke informatie voor beroepsgenoten. Met verbeterde communicatiemiddelen was hier minder noodzaak voor. Daar komt bij dat academische documenten exclusief in de Engelse taal worden gepubliceerd, dit heeft gevolgen gehad voor de diepgang van content. Omdat de inhoud tegenwoordig vaak door grote uitgevers en externe redacties worden bepaald, zijn de artikelen veelal korter geworden met meer nadruk op amusement. Ook het plaatsen van advertenties en wervende boodschappen is aanzienlijk toegenomen.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z