Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Uurtje factuurtje is de term voor diensten die worden geleverd op basis van gemaakte uren. In sectoren waar standaard prijzen moeilijk of zelfs onmogelijk te stellen zijn, wordt gefactureerd op basis van een uurtarief x het aantal gewerkte uren. Hoewel het voor een aantal diensten een begrijpelijke methode is om te factureren, kan er ook misbruik van gemaakt worden door de aanbieder. Wat is uurtje factuurtje en wat zijn de voor- en nadelen van deze overeenkomst?

Wat is uurtje factuurtje?

Bij producten is het doorgaans eenvoudig om een verkoopprijs vast te stellen, omdat de meeste kosten vooraf bepaald kunnen worden. Met name in dienstverlenende beroepen is het mogelijk dat de aanbieder een uurtarief hanteert. Meer gewerkte uren betekent een hogere factuur. Dit is voordelig voor de dienstverlener omdat ieder gemaakt uur (of deel ervan) betaald wordt door de klant, zo zal een aannemer zich niet in de vingers snijden bij een opdracht die meer tijd in beslag neemt dan op voorhand werd gepland. De klant betaalt niet meer dan de gewerkte uren. Dit kan een transparante overeenkomst zijn. Wanneer er bijvoorbeeld meerdere personen aan een project werken met afwijkend uurtarief (bijvoorbeeld een advocaat en de assistent met minder bevoegdheden), dan kan per persoon een reëel tarief gehanteerd worden.

Risico’s bij dit factuurtje

De betekenis van uurtje factuurtje is zowel bekend als berucht in de ondernemerswereld. Met name grote klanten die met riante budgetten werken lopen het risico meer te betalen dan nodig is. Hoewel er urenstaten overlegd kunnen worden zijn die lang niet altijd duidelijk te evalueren. Daarnaast kan deze overeenkomst de werkzaamheden van de aannemer vertragen. Er wordt immers meer betaald bij langzamer werken. Ook kunnen dienstverleners extra diensten aanbieden die niet zozeer voordeel opleveren voor de klant, maar wel geld opleveren voor de aannemer. Andere vormen van factureren zijn bijvoorbeeld pakketprijzen (all-in), no-cure-no-pay (waarbij alleen bij succesvolle afronding betaald wordt) of de geleverde kwantiteit (aantal sessies, handelingen, woorden, opdrachten etc.).

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z