Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

SMTP staat voor Simple Mail Transfer Protocol, een communicatieprotocol voor het verzenden van e-mails. De huidige versie dateert uit 2008, de originele specificaties werden bepaald in 1981. Wat is SMTP en hoe verschilt het met IMAP en POP3 protocollen?

Wat is SMTP?

Hoewel elektronische berichten al sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw bestaan, werd de basis voor SMTP gelegd in de jaren zeventig. ARPANET, het systeem van de Amerikaanse regering, heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. De twee voornaamste inspiraties voor het Simple Mail Transfer Protocol waren het Mail Box Protocol uit 1971 en de wijzigingen van John Postel in 1980, die de noodzaak voor FTP wegnamen. Postel zou in november 1981 de eerste versie van het SMTP-Protocol introduceren.

De meeste e-mail clients voor eindgebruikers maken gebruik van het SMTP-protocol om berichten te verzenden naar een mailserver, waarbij uitgaande berichten via poort 587 of 465 verlopen. Voor het ontvangen van berichten worden voornamelijk IMAP en POP3 gebruikt. Daarnaast zijn er specifieke Protocollen zoals Exchange ActiveSync die gebruik maken van afwijkende poorten.

Standaard werkt het als volgt:

  • Het MAIL commando bepaalt het retouradres.
  • Het RCPT commando bepaalt de ontvanger van het bericht, er kunnen meerdere ontvangers zijn.
  • Met DATA wordt de start van de tekst aangegeven en de inhoud, wat losstaat van de ‘envelop’.

Zenden en ontvangen

SMTP is specifiek bedoeld voor het verzenden van berichten. Het ontvangen vindt plaats via IMAP of POP3 waarbij het IMAP-Protocol de huidige standaard is geworden voor de meeste gebruikers, vanwege de gecentraliseerde wijze van toegang tot e-mail op meerdere apparaten. SMTP voor Office 365 in Outlook verloopt via het server adres smtp.office365.com met poortnummer 587. Naast gebruikersnaam en wachtwoord is er ook authenticatie vereist om een verbinding tot stand te brengen. Bij SMTP voor Gmail is het server adres smtp.gmail.com met poortnummer 465 voor SSL verbindingen.

MTA en SMTP

Een Mail Transfer Agent (MTA) is software die op een SMTP server geïnstalleerd wordt. Een MTA kan communiceren met een Mail Submission Agent (MSA) bij het ophalen van emails die verzonden zijn via een Mail User Agent (MUA). De MUA is een mail client zoals Gmail of Outlook. De MTA’s geven de emails door aan andere MTA’s wanneer de ontvanger niet een lokale ontvanger is. Dit is het geval wanneer de ontvanger zich niet op hetzelfde domein bevindt. Als laatste zal een MTA de email bezorgen bij een Mail Delivery Agent (MDA) die de mail naar de User Agent (UA) stuurt.

Verschil tussen SMTP Host en SMTP Relay

De term SMTP Host verwijst naar de server van waaruit de email verzonden wordt, de SMTP Relay wordt op deze server uitgevoerd. Een Relay staat voor het proces van emails verplaatsen tussen SMTP servers. Een SMTP Relay bestaat uit de MTA en de MDA en vindt doorgaans plaats als de mailadressen van de verzender en ontvanger zich op andere domeinen bevinden. Door gebruik te maken van een SMTP Relay dienst wordt de betrouwbaarheid van ontvangst verhoogd. Met andere woorden; de kans dat de mail aankomt ligt aanzienlijk hoger.

POP, IMAP en SMTP werken samen

SMTP is een protocol dat alleen bestemd is voor uitgaande mails. Om email te ontvangen is er altijd een POP of IMAP server nodig. Het is niet mogelijk om mails te ontvangen met het Simple Mail Transfer Protocol. Omdat het een ASCII protocol betreft is het niet mogelijk om tekst met opmaak of afbeeldingen te verzenden. Het is wel mogelijk om bijlagen toe te voegen. Als er meerdere bijlagen verzonden worden zal er gebruik worden gemaakt van standaard protocollen zoals MIME. Bij SMTP gaat het initiatief uit van de verzender, dit wordt ‘push’ of ‘upload’ genoemd. Ophalen van mails via POP of IMAP wordt ‘pull’ of ‘download’ genoemd.

Beveiliging en authenticatie

Bij het oorspronkelijke SMTP protocol was het niet mogelijk om te authenticiteit van de verzender te verifiëren. Zo is het mogelijk om mails te verzenden met een fictieve afzender. Dit is een methode die vaak werd toegepast voor het verzenden van spam. Daarom zijn er protocollen ontwikkeld als Sender Policy Framework en DomainKeys Identified Mail.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z