Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Recht van Verzet is een wettelijk bepaald recht waarin een consument mag aangeven niet meer gebeld te willen worden door een bedrijf of organisatie. De telefonische aanbieder dient dit recht duidelijk aan te geven, daarnaast moet deze wens ook direct worden doorgevoerd. Wat is het Recht van Verzet en hoe verschilt dit ten opzichte van het Bel-me-niet Register?

Wat is Recht van Verzet?

Je bent ooit klant geweest bij een telecombedrijf, maar je bent ondertussen overgestapt naar een andere aanbieder. Een verkoper van de oude firma neemt toch weer telefonisch contact met je op om een nieuw aanbod te maken. Hier heb je geen behoefte aan, niet nu of in de toekomst. In dat geval kun je een beroep doen op het Recht van Verzet.

Hoe verschilt dit met het Bel-me-niet Register?

Het Bel-me-niet Register is een bestand met telefoonnummers waarvan de eigenaars hebben aangegeven om niet via dit nummer benaderd wensen te worden door verkopers. Dit register geldt niet voor bedrijven waar je momenteel een overeenkomst hebt lopen, of waar je in het verleden zaken mee hebt gedaan. Deze aanbieders kunnen dus nog steeds contact opnemen. Er zijn kosten verbonden aan deze dienst, dit zijn de belkosten van 15 cent per minuut.

In tegenstelling tot Bel-me-niet is Recht van Verzet aanmelden niet mogelijk, je dient dit aan te geven wanneer er telefonisch contact wordt gezocht. De telefonist is verplicht om deze optie aan te geven, al zijn ze daar in praktijk niet altijd even duidelijk in. Het Recht op Verzet kan dus alleen worden uitgevoerd tijdens een telefoongesprek, er wordt wel als voorwaarde gesteld om direct het nummer te schrappen uit de database. Er mogen geen kosten worden berekend voor deze service.

Deur op een kier

Veel consumenten realiseren zich niet dat het Bel-me-niet Register niet van toepassing is op aanbieders waar je klant bent (geweest). En dat er een verschil bestaat tussen deze database en het uitoefenen van je Recht van Verzet.

Van opt-out naar opt-in

In juli 2019 werd een voorstel gepubliceerd met wijzigingen binnen de Telecommunicatiewet. Een belangrijk onderdeel binnen de wijzigingen was het opt-in systeem. Voorheen moest de consument zelf aangeven als ze niet benaderd wilden worden, bijvoorbeeld door aanspraak te maken op het Recht van Verzet (RVV). In de nieuwe wetgeving is er eerst expliciete toestemming nodig om iemand te mogen benaderen. Deze regel is van toepassing zijn op telefonie, het is nog steeds mogelijk om poststukken aan te bieden zonder toestemming vooraf.

Recht van Verzet 2021

In januari 2021 werd het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Enkele weken later zou ook de Eerste Kamer de nieuwe wet goedkeuren. Daarmee was de wijziging definitief, sinds 1 juli 2021 is de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht. Dit heeft invloed op regels die voorheen al bestonden zoals het Bel-Me-Niet-Register en het Recht van Verzet. Enkele punten van belang in de nieuwe wetgeving vanaf juli 2021 zijn:

  • De uitzondering van klanten zoals deze al bestond voor e-mail is nu ook van toepassing op telefonie. Een organisatie mag contact leggen met reeds bestaande klanten. Daarnaast vallen ook goede doelen nu onder klantrelaties.
  • Er geldt een versoepeling van bellen om klanten te informeren, bijvoorbeeld over gewijzigde openingstijden. In dat geval is het mogelijk om contact op te nemen met de klant, ook als hiervoor geen expliciete toestemming is verleend.
  • Er mag zonder toestemming niet gebeld worden voor aanprijzingen om producten of diensten te verkopen. Dit geldt ook voor enquêtes met een wervende insteek of voor marketing doeleinden.
  • Bij het verzamelen van informatie moet er een optie worden gegeven voor een opt-out. Dit komt dus voor het Recht van Verzet. De consument heeft voor het aangaan van een klantrelatie de mogelijkheid om aan te geven dat verdere benadering niet gewenst is.

Het Bel-Me-Niet-Register is niet meer actief, het Recht van Verzet blijft zoals voorheen bestaan.

Onduidelijke fomulieren

Bij invulformulieren dient de consument de optie te krijgen om te kiezen voor geen benadering bij werving. Het is echter wel toegestaan om de toestemming voor benadering standaard aan te vinken. Hoewel dit volgens de letter van de wet voldoet aan de opt-in regeling kunnen hier kanttekeningen bij worden gezet. In praktijk blijkt dat organisaties bij optionele velden en het bieden van keuzemogelijkheden de regels soms overschrijven.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z