Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Reach betekent letterlijk ‘Bereik’. In marketing staat het voor het totaal aantal personen dat een boodschap heeft gezien of gehoord, of het potentieel aantal personen dat bereikt kan worden. Wat is Reach en hoe kan het absolute bereik worden gemeten?

Let op; het gaat op deze pagina niet over de REACH database (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals) waaronder SVHC (Substances of Very High Concern) vallen.

Wat is Reach?

Wanneer een krant een oplage heeft van 100.000 exemplaren kan dit als het totale bereik worden geteld. Er zullen wellicht meerdere personen in een huishouden de krant lezen, maar er zullen ook ongelezen exemplaren overblijven. De Reach van print en andere fysieke media is daarmee niet honderd procent accuraat te bepalen. Voor radio en televisie wordt steekproefsgewijs het bereik bepaald. In Nederland verzorgt SKO deze telling, in Amerika zijn het de Nielsen Ratings die zwaar wegen in de beslissingname van omroepen.

Online bereik

Bij de digitale Reach gelden er andere maatstaven en andere meetmethoden, waarbij er meer tools voorhanden zijn. Dit komt deels door de manier van aanbieden via internet. Het is daarmee zeer specifiek te bepalen in welke aantallen berichten aangeboden worden, welke interacties er zijn geweest en wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Zo kan het bereik tot in detail geregistreerd en geanalyseerd worden. Overigens blijft het bepalen van de Reach een schatting, in welke mate iemand echt kennis neemt van de boodschap is niet altijd perfect te meten.

Hoeveel mensen moeten bereikt worden?

Door bij een promotionele campagne doelstellingen te bepalen, kan de effectiviteit van de campagne beter beoordeeld worden. In beginsel wordt een Reach van 50 procent gezien als voldoende, 99 procent is het hoogst haalbare percentage omdat een volledige dekking nagenoeg onmogelijk is. Daarnaast is er Frequency, een kwantitatieve term waarin het gemiddelde aantal keren dat een boodschap de ontvanger bereikt wordt geteld.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z