Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Protocol is een onder andere een term die wordt gebruikt in object-georiënteerde programmeertalen. De term kan meerdere betekenissen hebben in dit verband, ook Interface en Eigenschap (Trait) worden gebruikt als synoniemen. Wat is Protocol en hoe worden Protocollen gebruikt in de praktijk?

Wat is Protocol?

Binnen software ontwikkeling wordt de term Protocol op verschillende manieren gebruikt afhankelijk van de omgeving en toepassing. Zo staat het vaak voor een wijze van communicatie tussen een object en de code die het object aanroept. Er zal dan een keten van processen op een standaard wijze worden uitgevoerd. Talen die gebruik maken van Protocollen zijn onder andere:

 • Clojure
 • Elixer
 • Java versie 8
 • Logtalk
 • Objective-C
 • Swift
 • Python

Er worden uniforme communicatieprotocollen vastgelegd zodat API’s contact met elkaar kunnen leggen en onderhouden. Een Protocol kan duiden op:

 1. De berichten die een object kan interpreteren.
 2. De argumenten die deze berichten kunnen bevatten.
 3. Het soort resultaten die retour gestuurd kunnen worden.
 4. Niet-variabelen die behouden worden ondanks wijzigingen aan de staat van een object.
 5. Uitzonderlijke situaties die nodig zijn om door de client gebruikt te worden.

Voorbeelden van Protocollen

JavaScript WebSocket is een object dat de API voorziet van een verbinding met de server evenals het verzenden en ontvangen van data op de verbinding.

WPAD staat voor Web Proxy Auto Discovery Protocol, een technologie die een webbrowser ondersteunt in de detectie van de locatie van een PAC bestand op basis van DNS of DHCP. Een browser die ondersteuning biedt voor zowel DNS als DHCP zal eerst een PAC bestand via DHCP trachten te lokaliseren, wanneer dit niet mogelijk is wordt DNS WPAD gebruikt. Als geen van beide is ingesteld is het niet mogelijk om de pagina te openen.

Ook programmeertalen die niet object-georiënteerd zijn kunnen werken met Protocollen zoals de Go programmeertaal. Per taal kunnen er restricties zijn in het gebruik van Protocollen.

Stappenplan opstellen

Eenvoudig gesteld is een protocol een gedragsovereenkomst gekoppeld aan een stappenplan. In dat plan wordt vastgelegd welke stappen er gezet moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen. Binnen sectoren en afdelingen kunnen er diverse protocollen bestaan die elkaar aanvullen en soms ook overlappen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ceremonieel
 • Communicatief
 • ICT
 • Medisch
 • Verdragen
 • Wetenschappelijk

Als er binnen een organisatie meerdere protocollen van toepassing zijn dan moet er een hiërarchie bestaan waarin wordt bepaald welk protocol leidend is.

Social media protocol

Steeds meer organisaties stellen een social media protocol op. Dit is een set aan standaard richtlijnen bij communicatie en interactie via social media platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Daarbij is onderscheid te maken tussen wettelijke verplichtingen en adviezen omtrent verantwoord gebruik van social media.

 • Als werknemers in hun functie actief zijn op social media dan kunnen werkgevers aansprakelijk gesteld worden voor overtredingen van wettelijke regels. Door een social media protocol aan te bieden is het duidelijk voor de werknemer welke regels van toepassing zijn tijdens interacties met externe partijen.
 • In het onderwijs wordt studenten en docenten verzocht om zich aan een gedragscode te houden. In de klas is er een zekere mate van controle mogelijk, online is dit lastig om uit te voeren. Met name pesten online kan ingrijpende gevolgen hebben voor schoolgaande kinderen.

Hoewel social media voor de meeste mensen geen nieuw medium zal zijn, is het niet altijd vanzelfsprekend hoe mensen met elkaar omgaan via deze kanalen. Berichten kunnen anders overkomen bij de ontvanger en er is geen directe terugkoppeling mogelijk. Door een social media protocol op te stellen kan het bewustzijn verhoogd worden bij deelnemers.

Marketing protocollen

Met name grote bedrijven werken samen met meerdere externe dienstverleners die zorg dragen voor de marketing. Een bedrijf wil een eenduidig merkimago uitstralen, door een algemeen marketing protocol op te stellen kan de merkidentiteit gewaarborgd blijven. De inhoud van een dergelijk document kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de tone of voice, de wijze waarop een organisatie communiceert. Denk aan een zakelijke toon of juist meer persoonlijk. Ook de beoogde doelgroep en de wijze waarop interacties plaatsvinden kan vastgelegd worden in een marketing protocol.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z