Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

 

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij Maatschappelijk ook wel wordt vervangen door Duurzaam in de breedste zin van het woord. Het is een wijze van ondernemen waarbij er aandacht is voor het milieu en ethische kwesties, in balans gebracht met winst maken en voldoen aan de belangen van stakeholders. Wat is MVO en hoe werkt de prestatieladder?

Wat is MVO?

De Engelse tegenhanger van deze werkwijze wordt CSR genoemd, wat staat voor Corporate Social Responsibility. Ook Sustainability maakt onderdeel uit van deze werkwijze.

Wat staat er in het beleid?

Dit zijn de drie uitgangspunten van een MVO beleid:

  1. Er wordt een waarde gecreëerd op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.
  2. De basisprincipes zijn verankerd in alle bedrijfsprocessen. Wanneer er een beslissing wordt gemaakt zal dit op basis van de belangen bij stakeholders zijn.
  3. Het beleid is een proces, het is geen eindbestemming. De gestelde doelen kunnen veranderen op basis van sociaal / economische factoren.

Wat is duurzaam?

In een uitgebreide tijdlijn wordt de oprichting van de ASN bank als beginpunt genomen voor MVO bedrijven. Toch dateren organisaties die sociaal maatschappelijk werken uiteraard al lang voor deze tijd. Het is daarnaast een proces, waarbij grote bedrijven die kleine stappen nemen soms meer aandacht krijgen dan kleine bedrijven die van meet af aan duurzaam en sociaal werken. Zaken als recycling van afvalstoffen, het beperken van verkwisting in de voedingsmiddelenindustrie en een productieproces dat beter is voor mens en milieu, zijn kernwaarden die nu van belang zijn. Daarbij is het wel een kerntaak om een bedrijf ook overeind te houden, want dat behoort eveneens tot duurzaamheid.

Prestatieladder

De MVO Prestatieladder heeft als functie om een management systeem op basis van MVO te certificeren. Daarbij wordt uitgegaan van de ISO 26000 norm. Het betreft een normering die internationaal toepasbaar is. Het is een objectief en toetsbaar bewijs dat een organisatie de richtlijnen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naleeft.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z