Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Month To Date of afgekort MTD staat voor de periode vanaf het begin van de huidige kalendermaand tot aan de datum waarop de berekening gemaakt wordt. Deze aanduiding wordt gebruikt voor diverse toepassingen, waaronder het bepalen van resultaten in een maand. Bijvoorbeeld om een planning te maken voor het resterende deel van een maand. Wat is Month To Date en hoe wordt dit in SQL aangeduid?

Wat is Month To Date?

MTD wordt vaak gebruikt in een financiële context. De resultaten over meerdere maanden ten opzichte van elkaar kunnen zo met elkaar worden vergeleken. De startdatum is altijd de eerste dag van de maand waarin de meting plaatsvindt, de einddatum is afhankelijk van het moment waarop de meting wordt uitgevoerd. Dit kan dus variëren van 1 dag tot aan 31 dagen in de lange maanden van het jaar. Naast Month To Date worden ook Quarter To Date (kwartaal) en Year To Date (jaar) gebruikt om resultaten te berekenen.

Waar kan MTD voor gebruikt worden?

Een veel voorkomende toepassing is om meerdere maanden met elkaar te vergelijken. Dit kunnen voorgaande maanden zijn, of dezelfde periode in een ander jaar. Deze informatie kan ook gebruikt worden om het restant van een quotum te berekenen. Als er bijvoorbeeld in een maand met 30 dagen een omzet van 30.000 euro gerealiseerd moet worden, en op dag 20 is er 15.000 euro omgezet, dan moet er in de laatste 10 dagen dus 5000 euro meer omzet gegenereerd worden, wat gemiddeld 500 euro extra per dag betekent. Bedrijven en organisaties die targets stellen zullen vaak dit soort Month To Date berekeningen maken. De dag waarop de berekening wordt gemaakt zal niet altijd meegeteld worden, omdat de dagopbrengst niet altijd bekend is op het moment van berekenen.

 

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z