Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Identificatie is het overleggen van een geldig identiteitsbewijs waarmee de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld. Dit kan van toepassing zijn op het afsluiten van een contract of bij het tekenen van officiële documenten. Sinds 2005 geldt er in Nederland een algemene identificatieplicht voor alle personen van 14 jaar en ouder, of 12 jaar en ouder in het openbaar vervoer. Wat is Identificatie en wat is het verschil tussen legitimeren en identificeren?

Wat is Identificatie?

Tot 2005 was er geen algemene verplichting tot Identificatie. Dit heeft te maken met de Duitse bezetting, in 1941 werd het dragen van een persoonsbewijs verplicht gesteld. Na de oorlog is het voor een lange tijd een gevoelig onderwerp geweest. Nu is het verplicht om bijvoorbeeld bij een politie Identificatie een geldig identiteitsbewijs te kunnen overleggen. Wanneer dit niet mogelijk is, of niet aan deze vraag wordt voldaan, dan is er sprake van een strafbaar feit.

Identificeren is mogelijk met:

  • Een nationaal paspoort
  • Een Nederlandse identiteitskaart
  • Een diplomatiek paspoort
  • Een dienstpaspoort
  • Een nationaal rijbewijs of ander erkend EU rijbewijs

Niet ieder document heeft dezelfde juridische waarde. Zo is een buspas voldoende om met het openbaar vervoer te reizen, het is niet voldoende om jezelf mee te identificeren. Ook een rijbewijs kent niet dezelfde juridische status als een paspoort, omdat een rijbewijs beperkt is tot het land van uitgifte. Naast een paspoort is er ook de Nederlandse identiteitskaart, die geldig is binnen de Europese Unie als officieel Identificatie document.

Verschil legitimeren en identificeren

Hoewel legitimatie en identificatie vaak door elkaar worden gebruikt, bestaat er wel degelijk een verschil tussen legitimeren en identificeren. Een legitimatiebewijs is een identiteitsbewijs zonder melding van nationaliteit. Zo kan men zich met een rijbewijs legitimeren, maar is dit document niet in alle gevallen voldoende. Bijvoorbeeld wanneer iemand naar het buitenland reist, waarbij een paspoort verplicht wordt gesteld als legitimatie.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z