Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Go no go is een term die algemeen gebruikt wordt om aan te geven of iets doorgaat of niet. Dit kan betrekking hebben op veel beslissingen, zowel binnen organisaties als op grotere schaal binnen de samenleving. Het is een term die wordt toegepast om de werking van machines te testen, in het leger of in de psychologie. Wat is go no go en hoe wordt besloten of iets wel of niet doorgang kan vinden?

Definitie go no go

Als je een rij dominostenen achter elkaar plaatst en de eerste steen laat vallen dan vindt er bij iedere steen een go no go moment plaats. Als er namelijk één steen niet volgens plan omvalt dan blijft de rest ook staan. Dit is een eenvoudig voorbeeld van een lineaire gevolgtrekking die de definitie van go no go in de praktijk laat zien. Deze beslissingen kunnen ook op grotere schaal plaatsvinden. Denk aan het lanceren van een raket naar de ruimte. Er zijn hierbij een groot aantal go no go momenten op basis waarvan besloten wordt om de raket wel of niet te lanceren. De triggers kunnen zowel mechanisch als softwarematig van aard zijn.

Wie bepaalt of iets doorgaat?

Naast objectieve opties en middelen om een beslissing te nemen bij go no go momenten kan de keuze ook door een persoon worden gemaakt. Denk aan een militaire operatie waarbij de regeringsleider bepaalt of een invasie zal plaatsvinden. Bij belangrijke beslissingen zal er binnen de organisatie een hiërarchie bestaan waarbij niet alle betrokkenen dezelfde beslissingsrechten toegekend krijgen. De verantwoordelijkheid kan hierbij horizontaal verdeeld worden, zoals een persoon met expertise op een specifiek gebied. Het kan ook een verticaal systeem van aansprakelijkheid zijn op basis van de potentiële impact van het go no go moment.

Go no go binnen funnel marketing

Een go no go toepassing binnen online marketing methoden is funnel marketing. Een lead wordt via een vooraf gedefinieerde route naar de gewenste conversie geleid, bijvoorbeeld de aankoop van een product. In verschillende stadia van de verkooptrechter vinden er go no go momenten plaats. Door dit traject te optimaliseren kan het aantal leads dat afhaakt beperkt worden.

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z