Download jouw gratis SEO Checklist!
46 checks voor ijzersterke SEO vriendelijke content

Direct gratis in je mailbox
2.400 marketeers en ondernemers gingen je voor
Wekelijks de beste content in je mailbox

Business to Government of afgekort B2G staat voor de marketing en verkoop van bedrijven naar regeringen. Deze vorm van acquisitie en verkoop maakt deel uit van een drietal bedrijfsmodellen waartoe ook Business to Business (B2B) en Business to Consumer (B2C) behoren. Hoe werkt B2G en hoe wijkt dit bedrijfsmodel af van de andere twee strategieën?

Wat is Business to Government?

Bij verkoop aan consumenten moet een bedrijf doorgaans een groot aantal kleine transacties voltooien om een gezonde omzet te genereren. Bij verkoop aan bedrijven liggen de bedragen vaak hoger, daar komt dan wel meer klantmanagement bij kijken. Dan zijn er nog bedrijven die zaken doen met en leveren aan regeringen. In dit geval spreken we van Business to Government ofwel van Bedrijf naar Regering.

Verkoop op verschillende niveau’s

Net zoals er binnen bedrijven een hiërarchische structuur bestaat, is dat ook voor een land het geval. Zo is er de Nederlandse Staat, daaronder vallen alle provincies en dan komen de individuele gemeenten. Geografisch is er nog een verdere splitsing in wijken of stadsdelen, maar die vallen altijd onder het toezicht en beheer van een gemeente. Bij B2G gaat het om al deze niveaus. De producten en diensten zullen deels overeenkomen met andere klanten, waarbij er wel een verschil in volume kan bestaan. Daarnaast zijn er ook specifieke sectoren waar in B2C of B2B geen behoefte aan bestaat, denk aan machines om mee te stemmen.

Strenge regels

Leveranciers aan overheidsinstellingen zullen vaak aan strenge voorwaarden moeten voldoen om een overeenkomst te bereiken. Denk aan screenings van bedrijfsactiviteiten en personeel om politieke conflicten of terroristische acties te vermijden. Daarnaast zal de opdrachtgever ook aan voorwaarden moeten voldoen. Zo geldt er binnen een aantal bedrijfstakken de Europese aanbesteding waarbij er drempelbedragen zijn vastgesteld per project. Wanneer het een Europese aanbesteding betreft met betrekking tot Nederland zal dit naast het Publicatieblad van de EU ook kenbaar gemaakt worden op Tenderned.

Volg ons online

Regelmatig delen we inhoudelijke kennisvideo’s op YouTube.
Volg ons op Instagram voor minder officiële posts.
Blijf op de hoogte via LinkedIn van blogs en zakelijk nieuws.
Volg ons op Facebook.

Al onze begrippen

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z