Loader

Wat is SMART?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

SMART is een methode om doelstellingen te definiëren en er richting aan te geven om zo de haalbaarheid hiervan te verhogen. Het betreft een afkorting die staat voor Specific (Specifiek), Measurable (Meetbaar), Acceptable (Aanvaardbaar), Realistic (Realistisch) en Time-bound (Tijdgebonden). Het maakt doelen inzichtelijker en stelt er deadlines aan voor een team om deze te bereiken. Wat is SMART en hoe kan het helpen bij het behalen van doelstellingen?

Definitie SMART

Door de SMART methode toe te passen kan er snel en overzichtelijk naar een doel toe gewerkt worden. Dit zijn de vijf criteria die van belang zijn:

Specifiek: een vage doelstelling leidt niet tot het gewenste resultaat. De doelstellingen moeten zo nauwkeurig mogelijk worden geformuleerd door vragen te stellen als:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wie zijn erbij betrokken?
  • Welke middelen hebben we nodig?
  • Wanneer zal het plaatsvinden?
  • Waarom is dit doel van belang?

Meetbaar: Door een startpunt en een eindpunt te bepalen kan de kwaliteit van het resultaat gemeten worden. Wanneer je geen meetpunten aan het begin stelt kun je ook niet de uiteindelijke resultaten op waarde beoordelen. Afhankelijk van de doelstelling zullen de meetpunten verschillen.

Aanvaardbaar (of Ambitieus): Er moet een balans gevonden worden tussen doelstellingen die ook echt haalbaar zijn (b.v. 10% groei in het volgend boekjaar en ambitieus (b.v. 50% groei in het volgend boekjaar). Wanneer de lat te hoog gelegd wordt haken veel teamleden snel af, wanneer er geen ambitie uitspreekt zal de inzet lager zijn.

Realistisch (of Relevant): Er moet rekening worden gehouden met zaken als beschikbaarheid van het personeel, voldoende budget etc. Daarnaast moeten de doelstellingen aansluiten bij de afdeling die ermee aan de slag gaat.

Tijdgebonden: Met name korte-termijn doelen zijn geschikt voor de SMART methode. Op lange termijn wordt het lastiger om de voortgang te meten. De termijn moet wel haalbaar zijn en niet een onmogelijke druk op het team plaatsen.

Met SMART kunnen organisaties duidelijk het traject naar een doelstelling bepalen, op basis van resultaten die meetbaar zijn.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

Meer weten over online marketing? Bekijk alle begrippen. Terug naar de begrippenlijst

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close