Loader

Wat is een risico analyse?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

Bij een risico analyse worden risico’s omschreven en kwantitatief gemaakt door de kans te bepalen dat er zich een dreiging voordoet, en welke gevolgen daaruit kunnen voortvloeien. De som daarbij is: Risico = Kans x Gevolg. Wat is risico analyse en hoe wordt dit toegepast op internet marketing?

Definitie risico analyse

Een risico analyse is de eerste stap binnen het proces van risicomanagement. Er zijn verschillende redenen om een dergelijke analyse uit te voeren zoals:

  • Waarnemen van de mogelijke schadelijke impact wanneer er zich een bedreiging voordoet.
  • Voorkomen van een uitkomst of het verkleinen van het risico.
  • Beperking van schade wanneer er zich een bedreiging voordoet.
  • Het corrigeren van de effecten bij een specifieke gebeurtenis, of de acceptatie van de gevolgen.
  • Overdragen van risico’s, bijvoorbeeld door deze uit te besteden of door een verzekering af te sluiten.

Iedere actie brengt een risico met zich mee. Door vooraf te bepalen wat deze risico’s zijn, en tot welke effecten deze kunnen leiden, is het mogelijk te bepalen wat de kosten/baten verhouding is. Er zijn veel soorten risico analyse met afwijkende sector specifieke methodieken.

Risicoanalyse en risicobeheer

Wanneer je in een auto stapt waarvan je weet dat er geen remmen op zitten, kun je een analyse maken van de kans om tegen een muur aan te rijden. Maar dan ben je nog niet voorbereid op de mogelijke gevolgen van dit ongeluk. Risicoanalyse en risicobeheer gaan hand in hand; wat ga je doen als er inderdaad iets misloopt?

Risico analyse bij online marketing

Naast de financiële risico’s van een dure marketing campagne moet je ook rekening houden met bijvoorbeeld imagoschade wanneer een merk of product geassocieerd wordt met een website, organisatie of persoon. Denk aan Jared Fogle, het voormalige boegbeeld van Subway. Hij werd opgepakt voor seksueel misbruik van kinderen. Een persoon als marketing instrument is altijd een risico, door de risico’s vooraf te analyseren kun je in een marketing campagne de meest optimale strategie bepalen.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

Meer weten over online marketing? Bekijk alle begrippen. Terug naar de begrippenlijst

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close